ČSN EN ISO 3251 (673031) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Stanovení netěkavých podílů nátěrových hmotách a pojivech pro nátěrové hmoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3251:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3251:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma je jednou ze série norem, týkajících se vzorkování a zkoušení nátěrových hmot a obdobných výrobků. Je rovněž vhodná pro pojiva pro nátěrové hmoty. Předepisuje zkušební metodu pro stanovení hmotnostního obsahu netěkavých podílů v nátěrových hmotách, v pryskyřicích a roztocích pryskyřic, používaných jako pojiva pro nátěrové hmoty. Normalizovány jsou požadované dodatečné informace, zkušební zařízení, vzorkování, postup zkoušky, vyjádření výsledků, shodnost a protokol o zkoušce. Postup zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN ISO 3251 (67 3031) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN ISO 1515 z června 1994.

Označení ČSN EN ISO 3251 (673031)
Katalogové číslo 21675
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963216751
Změny a opravy UR 6.97
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 3251 (673031)
Tato norma nahradila ČSN ISO 1515 (673031) z února 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)