Třída 67 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4618 (670010) - březen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Termíny a definice

770 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - březen 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 150 (670510) - červenec 2019 aktuální vydání

Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 276 (670511) - listopad 2021 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 277 (670512) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-1 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-10 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení hustoty - Pykometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 787-11 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty

125 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - březen 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - říjen 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-15 (670520) - březen 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-16 (670520) - květen 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - listopad 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-18 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním

125 Kč

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - listopad 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-2 (670520) - únor 2022 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-21 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-22 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-23 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)

125 Kč

ČSN EN ISO 787-24 (670520) - duben 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody

230 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - září 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-28 (670520) - duben 2021

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 787-3 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka

125 Kč

ČSN EN ISO 787-4 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-5 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení spotřeby oleje

125 Kč

ČSN EN ISO 787-7 (670520) - duben 2010

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup

190 Kč

ČSN EN ISO 787-8 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena

190 Kč

ČSN EN ISO 787-9 (670520) - říjen 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3668 (670530) - říjen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8780-1 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Úvod

125 Kč

ČSN EN ISO 8780-2 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2 - Dispergace s použitím oscilační třepačky

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-3 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-4 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-5 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna

125 Kč

ČSN EN ISO 8780-6 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce

190 Kč

ČSN EN ISO 23900-1 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-2 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-3 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-4 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-5 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23900-6 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14469-1 (670556) - září 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí

190 Kč

ČSN EN 14469-2 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN 14469-3 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů

125 Kč

ČSN EN 14469-4 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv

125 Kč

ČSN EN ISO 3262-8 (670560) - květen 2000

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8781-1 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-2 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-3 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Hodnocení ze změny lesku

190 Kč

ČSN EN ISO 3262-13 (670565) - červen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-9 (670565) - červen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - únor 2021 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4625-2 (670570) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15715 (670571) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - březen 2008 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14446 (670573) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19334 (670574) - září 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13632 (670575) - únor 2013

Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 4619 (670600) - červenec 2019 aktuální vydání

Sušidla pro nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8623 (670610) - březen 2016 aktuální vydání

Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - listopad 2021 aktuální vydání

Zkouška trvalého hoření kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - říjen 2020 aktuální vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-10 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-11 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-12 (671300) - červen 2002

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12: Slída muskovitovitého typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-14 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-15 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-16 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-17 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-18 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - říjen 2021 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-2 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - říjen 2021 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-21 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-22 (671300) - červen 2002

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-3 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 3: Blanc fixe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-4 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 4: Plavená křída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-5 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-6 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-7 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 7: Dolomit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - září 2014 aktuální vydání

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7579 (671411) - duben 2010 aktuální vydání

Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech - Gravimetrická a fotometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 12877-1 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 1: Všeobecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12877-2 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 2: Stanovení vstřikovacím tvářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-3 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 3: Stanovení zkouškou v termostatu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-4 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 4: Stanovení mletím mezi dvěma válci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 2495 (671413) - listopad 2000

Pigmenty na bázi berlínské modři - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 591-1 (671414) - červenec 2001

Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 3549 (671415) - leden 2003

Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 10601 (671416) - únor 2009

Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 473 (671417) - duben 2021

Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 788 (671418) - září 2022

Ultramarínové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21683 (671419) - březen 2021

Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18473-1 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-2 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - leden 2020

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-1 (672010) - září 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba

230 Kč

ČSN EN 927-10 (672010) - červen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-11 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 927-13 (672010) - březen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - červenec 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností

230 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - březen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - srpen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - duben 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-7 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - červenec 2019

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - prosinec 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16498 (672015) - březen 2016

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - leden 2017

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1062-1 (672020) - únor 2005 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1062-11 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

145 Kč

ČSN EN 1062-3 (672020) - červenec 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1062-6 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

230 Kč

ČSN EN 1062-7 (672020) - únor 2005

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-1 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 1: Minimální požadavky a umělé stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-2 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 2: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím otočného ramene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-3 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 3: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím proudu vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv

125 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - září 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - září 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-1 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-2 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-3 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15060 (672050) - únor 2007

Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13300 (673000) - leden 2002

Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

ČSN EN ISO 23321 (673001) - červen 2021

Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2017 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN 23270 (673008) - březen 1994

Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - duben 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

230 Kč

ČSN EN ISO 1513 (673010) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

230 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21545 (673015) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace

190 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - únor 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16862 (673021) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání

230 Kč

ČSN EN ISO 19396-1 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19396-2 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23322 (673023) - červen 2022

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23168 (673024) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4630 (673025) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6271 (673026) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - březen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17895 (673028) - prosinec 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)

230 Kč

ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - leden 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - leden 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-3 (673030) - listopad 2015

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 22516 (673032) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení

230 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 22518 (673034) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 3856-1 (673035) - duben 1993

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

190 Kč

ČSN ISO 3856-2 (673035) - prosinec 1995

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

190 Kč

ČSN ISO 3856-3 (673035) - březen 1992

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3856-4 (673035) - únor 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

190 Kč

ČSN ISO 3856-6 (673035) - březen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 7252 (673036) - srpen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 6503 (673037) - červen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 13885-1 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13885-2 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13885-3 (673038) - březen 2022

Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 67 3039 (673039) - květen 1991

Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-3 (673041) - březen 2021

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3681 (673042) - červenec 2019 aktuální vydání

Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15234 (673043) - duben 2011

Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11908 (673045) - listopad 1998

Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11909 (673046) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11668 (673047) - květen 2002

Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 15880 (673048) - únor 2005

Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - prosinec 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16805 (673049) - prosinec 2005

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek

125 Kč

ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin

125 Kč

ČSN EN ISO 10890 (673051) - únor 2011

Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - březen 2012

Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23973 (673053) - červen 2022

Kapalinová chromatografie v kritických podmínkách (LCCC) - Chemická heterogenita polyethylenoxidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - prosinec 2009

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

125 Kč

ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku

190 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - prosinec 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Slovník a obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-2 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-3 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-4 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-5 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-6 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-7 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19399 (673060) - říjen 2018

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním)

340 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

550 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062) - září 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063) - říjen 2018

Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20266 (673064) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - březen 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - únor 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

340 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - září 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22969 (673068) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16492 (673069) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry

190 Kč

ČSN EN ISO 1248 (673070) - únor 2009

Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - březen 2004

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod

230 Kč

ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - červenec 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21227-3 (673070) - říjen 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.19t

210 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - duben 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

230 Kč

ČSN EN ISO 2815 (673072) - prosinec 2003

Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

230 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - září 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami

190 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - srpen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla

230 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - prosinec 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

230 Kč

ČSN EN ISO 22557 (673078) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera

340 Kč

ČSN EN ISO 1519 (673079) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)

230 Kč

ČSN EN ISO 6860 (673080) - listopad 2006 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1520 (673081) - červenec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 67 3083 (673083) - červen 1989

Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem

125 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

190 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 12137 (673087) - duben 2012

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - září 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673090) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení

230 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - prosinec 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot

340 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda

340 Kč

ČSN 67 3095-1 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek

190 Kč

ČSN 67 3095-2 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La

65 Kč

ČSN 67 3095-3 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb

65 Kč

ČSN 67 3095-4 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc

65 Kč

ČSN 67 3095-5 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld

125 Kč

ČSN 67 3098 (673098) - prosinec 1986

Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot

65 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - listopad 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - březen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 6270-1 (673108) - listopad 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

190 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - listopad 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)

230 Kč

ČSN EN ISO 3248 (673110) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 11998 (673111) - březen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 21546 (673112) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru)

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - květen 2013

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15711 (673115) - srpen 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15710 (673116) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - srpen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

ČSN ISO 16474-4 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673118) - srpen 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

230 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - květen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření

230 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

340 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - srpen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - listopad 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - únor 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, rozpuštění předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - únor 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 3: Posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 29601 (673132) - listopad 2011

Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru

190 Kč

ČSN EN ISO 13129 (673141) - červen 2013

Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22970 (673150) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - leden 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - leden 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - leden 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - září 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - leden 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - leden 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace reaktoplastických práškových nátěrových hmot při dané teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - leden 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-9 (673151) - leden 2000

Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - červen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely

340 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - říjen 2018 aktuální vydání

Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16566 (673154) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-1 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-11 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 11: Stabilita lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-12 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-13 (673161) - květen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 13: Stanovení zpětného uvolňování nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-14 (673161) - květen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 14: Chování při nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-2 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 2: Rovnoměrnost pokrytí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-3 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-4 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-5 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 5: Stanovení zbytku na sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-6 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 6: Stopy po ponoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-7 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-8 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 8: Hustota elektrického náboje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-9 (673161) - březen 2022

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16276-1 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška

230 Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez

230 Kč
foo