Třída 6714 - Pigmenty

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 7579 (671411) - duben 2010 aktuální vydání

Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech - Gravimetrická a fotometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 12877-1 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 1: Všeobecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12877-2 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 2: Stanovení vstřikovacím tvářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-3 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 3: Stanovení zkouškou v termostatu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-4 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 4: Stanovení mletím mezi dvěma válci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 2495 (671413) - listopad 2000

Pigmenty na bázi berlínské modři - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 591-1 (671414) - červenec 2001

Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 3549 (671415) - leden 2003

Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 10601 (671416) - únor 2009

Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 473 (671417) - duben 2021

Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 788 (671418) - září 2022

Ultramarínové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21683 (671419) - březen 2021

Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18473-1 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-2 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - leden 2020

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-4 (671420) - leden 2024

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 4: Nanooxid titaničitý pro fotokatalýzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1247-1 (671421) - prosinec 2023

Hliníkové pigmenty pro nátěrové hmoty - Část 1: Obecná ustanovení pro hliníkové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1247-2 (671421) - prosinec 2023

Hliníkové pigmenty pro nátěrové hmoty - Část 2: Vakuově metalizované hliníkové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23157 (671430) - duben 2023

Stanovení obsahu silanolových skupin na povrchu pyrogenního oxidu křemičitého - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo