Třída 6732 - Nátěrové hmoty olejové, bezbarvé a transparentní

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16276-1 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška

230 Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez

230 Kč
foo