Třída 6700 - Nátěrové hmoty. Názvosloví

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4618 (670010) - září 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Slovník

770 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - březen 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo