Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 6731 - Nátěrové hmoty a elektroizolační hmoty, všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 67

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
79593 ČSN EN ISO 17872 (673101) - říjen 2007
Nátěrové hmoty - Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky
230 Kč vč. DPH
65883 ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - listopad 2002
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady
230 Kč vč. DPH
502004 ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - březen 2017 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady
230 Kč vč. DPH
64598 ČSN EN ISO 6270-1 (673108) - květen 2002
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzace
190 Kč vč. DPH
75366 ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - březen 2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
190 Kč vč. DPH
502003 ČSN EN ISO 3248 (673110) - březen 2017 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla
190 Kč vč. DPH
77985 ČSN EN ISO 11998 (673111) - březen 2007 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti
230 Kč vč. DPH
502469 ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502470 ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
92430 ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - květen 2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
76786 ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - leden 2007
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
76787 ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - leden 2007
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
72975 ČSN EN ISO 15711 (673115) - srpen 2005
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
73852 ČSN EN ISO 2810 (673115) - září 2005 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení
230 Kč vč. DPH
76750 ČSN EN ISO 15710 (673116) - leden 2007
Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
96114 ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - říjen 2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod
340 Kč vč. DPH
96116 ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - říjen 2014
Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
340 Kč vč. DPH
96115 ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - říjen 2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
230 Kč vč. DPH
96213 ČSN EN ISO 17463 (673117) - leden 2015
Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
96113 ČSN ISO 16474-4 (673117) - říjen 2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504866 ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - květen 2018 nové vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
230 Kč vč. DPH
95342 ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - květen 2014 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření
230 Kč vč. DPH
84612 ČSN ISO 20340 (673121) - prosinec 2009
Nátěrové hmoty - Požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám
350 Kč vč. DPH
504867 ČSN EN ISO 15110 (673122) - květen 2018 nové vydání
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
340 Kč vč. DPH
93517 ČSN ISO 19840 (673130) - srpen 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
230 Kč vč. DPH
84917 ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - únor 2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
460 Kč vč. DPH
84918 ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - únor 2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
84919 ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - únor 2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89371 ČSN EN ISO 29601 (673132) - listopad 2011
Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru
190 Kč vč. DPH
92600 ČSN EN ISO 13129 (673141) - červen 2013
Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
87722 ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87723 ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87724 ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87725 ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87726 ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
73593 ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - červenec 2005 aktuální vydání
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie
190 Kč vč. DPH
87721 ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87720 ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87719 ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87714 ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87713 ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87717 ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87716 ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - duben 2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
57820 ČSN EN ISO 8130-9 (673151) - leden 2000
Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování
190 Kč vč. DPH
95430 ČSN EN 13438 (673152) - červen 2014 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely
340 Kč vč. DPH
85075 ČSN EN 15773 (673153) - leden 2010
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice
230 Kč vč. DPH
95984 ČSN EN 16566 (673154) - listopad 2014
Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH