Třída 6731 - Nátěrové hmoty a elektroizolační hmoty, všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 17872 (673101) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 6270-1 (673108) - listopad 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

190 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - listopad 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)

230 Kč

ČSN EN ISO 3248 (673110) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 11998 (673111) - březen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - květen 2013

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15711 (673115) - srpen 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673115) - září 2005

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 15710 (673116) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

230 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673117) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 16474-4 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

230 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - květen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření

230 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

340 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - srpen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 29601 (673132) - listopad 2011

Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru

190 Kč

ČSN EN ISO 13129 (673141) - červen 2013

Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-9 (673151) - leden 2000

Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - červen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely

340 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - říjen 2018 aktuální vydání

Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16566 (673154) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč