ČSN EN ISO 8130-9 (673151)

Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování

ČSN EN ISO 8130-9 Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8130-9:1999. Evropská norma EN ISO 8130-9:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8130-9:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 8130 se skládá z následujících částí: Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic síťovou analýzou, Část 2: Stanovení hustoty plynovým pyknometrem (rozhodčí postup), Část 3: Stanovení hustoty pyknometrem s těkavou kapalinou, Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti, Část 5: Stanovení tekutosti, ve směsi se vzduchem, Část 6: Stanovení doby želatinace reaktoplastových práškových nátěrových hmot při dané teplotě, Část 7: Stanovení ztráty žíháním, Část 8: Hodnocení skladovatelnosti reaktoplastových práškových nátěrových hmot, Část 9: Vzorkování, Část 10: Stanovení účinnosti depozice, Část 11: Zkouška tekutosti na nakloněné rovině a Část 12: Stanovení slučitelnosti. Tato devátá část (ČSN EN) ISO 8130 popisuje způsob odběru vzorku práškového plastu z dodávky. Mimoto stanovuje, jak rozdělit vhodná množství vzorku pro zkušební postupy stanovené ostatními částmi (ČSN EN) ISO 8130. Předpokládá se, že uživatel této části má odpovídající kvalifikaci a zkušenosti. Postup je určen pro osoby, které byly vhodným způsobem poučeny, nebo vykonávají práci pod dozorem. ČSN EN ISO 8130-9 (67 3151) byla vydána v lednu 2000.

Označení ČSN EN ISO 8130-9 (673151)
Katalogové číslo 57820
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963578200
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8130-1 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou

ČSN EN ISO 8130-10 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

ČSN EN ISO 8130-11 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

ČSN EN ISO 8130-12 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility

ČSN EN ISO 8130-13 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí

ČSN EN ISO 8130-14 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

ČSN EN ISO 8130-2 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

ČSN EN ISO 8130-3 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

ČSN EN ISO 8130-4 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

ČSN EN ISO 8130-5 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

ČSN EN ISO 8130-6 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě

ČSN EN ISO 8130-7 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

ČSN EN ISO 8130-8 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování