ČSN EN ISO 8130-1 (673151) Aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou

ČSN EN ISO 8130-1 Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This document specifies a method for the determination of the particle size distribution of coating powders by sieve analysis. Particle size distributions with a maximum of less than 100 µm is determined by laser diffraction, ISO 8130-13. This method is used especially for determining the oversize material or for the presence of contamination and can be used as a quality control procedure ("go"/"no go" test) by checking the amount retained on a single sieve.
The following particle sizes are typical for coating powders, however the particle size can deviate depending on the application:
- thin-film technology: 1 µm to 63 µm;
- electrostatic coating: 10 µm to 200 µm;
- fluidizing-bed method: 100 µm and above.
NOTE: Sieves with a mesh size smaller than 32 µm are not practical and are likely to become blind during use.

Označení ČSN EN ISO 8130-1 (673151)
Katalogové číslo 508110
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135081103
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8130-1 (673151) z dubna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8130-10 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

ČSN EN ISO 8130-11 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

ČSN EN ISO 8130-12 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility

ČSN EN ISO 8130-13 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí

ČSN EN ISO 8130-14 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

ČSN EN ISO 8130-2 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

ČSN EN ISO 8130-3 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

ČSN EN ISO 8130-4 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

ČSN EN ISO 8130-5 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

ČSN EN ISO 8130-6 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě

ČSN EN ISO 8130-7 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

ČSN EN ISO 8130-8 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

ČSN EN ISO 8130-9 (673151)
Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování