ČSN ISO 16474-4 (673117)

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy specifikuje metody vystavení vzorků záření uhlíkových obloukových lamp s otevřeným plamenem v přítomnosti vlhkosti. Cílem je napodobit vlivy stárnutí, k němuž dochází při vystavení materiálů dennímu světlu nebo dennímu světlu filtrovanému okenním sklem ve skutečných podmínkách konečného použití. Vzorky jsou v řízených podmínkách (teploty, vlhkosti a/nebo ovlhčení) vystaveny filtrovanému světlu uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem. Používají se různé typy filtrů, aby se napodobilo jak přímé působení světla, tak i jeho působení skrz okenní sklo.
Příprava vzorků a vyhodnocení výsledků jsou předmětem jiných mezinárodních norem na konkrétní materiály. Obecný návod je uveden v ČSN EN ISO 16474-1.

Označení ČSN ISO 16474-4 (673117)
Katalogové číslo 96113
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963961132
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16474-1 (673117)
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod

ČSN EN ISO 16474-2 (673117)
Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

ČSN EN ISO 16474-3 (673117)
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy