ČSN EN ISO 11997-1 (673120) Aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

ČSN EN ISO 11997-1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení odolnosti povlaků proti cyklickému střídání podmínek solná mlha/sucho/vlhkost s použitím specifikovaných solných roztoků.
Povlaky z nátěrových hmot a obdobných materiálů jsou v komoře vystaveny jednomu ze čtyř cyklů za vlhka a za sucha specifikovaných v tomto dokumentu, aby se v laboratoři simulovaly procesy probíhající v agresivních venkovních podmínkách, např. v přímořských prostředích. Na rozdíl od přirozeného stárnutí jsou laboratorní zkoušky v komoře prováděny s omezeným počtem proměnných, které mohou být regulovány, a tudíž vlivy jsou reprodukovatelnější. Popsaná metoda může kromě toho poskytnout prostředek pro kontrolu dodržování kvality nátěru nebo nátěrového systému.
Norma uvádí potřebné zkušební roztoky a zařízení, zkušební režimy a popisuje přípravu vzorků, jejich expozici a hodnocení vzorků.
Obdobná ČSN EN ISO 11997-2 popisuje metodu stanovení odolnosti nátěrů při cyklické korozní zkoušce, která zahrnuje expozici UV zářením jako součást cyklu.

Označení ČSN EN ISO 11997-1 (673120)
Katalogové číslo 504866
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135048663
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11997-1 (673120) z října 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11997-2 (673120)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření