Třída 6720 - Nátěrové hmoty. Všeobecné a společné

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 927-1 (672010) - září 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba

230 Kč

ČSN EN 927-10 (672010) - červen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-11 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 927-13 (672010) - březen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-14 (672010) - srpen 2023

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 14: Stanovení tahových vlastností nátěrových filmů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - duben 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - březen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - listopad 2023 nové vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - duben 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-7 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-12 (672010) - říjen 2023

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 12: Propustnost pro ultrafialové a viditelné záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - červenec 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - prosinec 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16498 (672015) - březen 2016

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - leden 2017

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1062-1 (672020) - únor 2005 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1062-11 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

145 Kč

ČSN EN 1062-3 (672020) - červenec 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1062-6 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

230 Kč

ČSN EN 1062-7 (672020) - únor 2005

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-1 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 1: Minimální požadavky a umělé stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-2 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 2: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím otočného ramene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-3 (672021) - prosinec 2022

Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 3: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím proudu vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv

125 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - září 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - září 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-1 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-2 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-3 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15060 (672050) - únor 2007

Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo