Třída 6713 - Pigmenty

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - říjen 2020 aktuální vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-10 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-11 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-12 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 12: Slída muskovitovitého typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-13 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-14 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-15 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-16 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-17 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-18 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - říjen 2021 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-2 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - říjen 2021 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-21 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-22 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-3 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Blanc fixe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-4 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 4: Plavená křída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-5 (671300) - prosinec 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-6 (671300) - květen 2023 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-7 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 7: Dolomit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-8 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-9 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - září 2014 aktuální vydání

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo