Třída 6705 - Nátěrové hmoty, zkušební metody surovin

Zobrazit obsah třídy 67 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 150 (670510) - červenec 2019 aktuální vydání

Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 276 (670511) - listopad 2021 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 277 (670512) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-1 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-10 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení hustoty - Pykometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 787-11 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty

125 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - březen 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - říjen 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-15 (670520) - březen 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-16 (670520) - květen 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - listopad 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-18 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním

125 Kč

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - listopad 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-2 (670520) - únor 2022 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-21 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-22 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-23 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)

125 Kč

ČSN EN ISO 787-24 (670520) - duben 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody

230 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - září 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-28 (670520) - duben 2021

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 787-3 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka

125 Kč

ČSN EN ISO 787-4 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-5 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení spotřeby oleje

125 Kč

ČSN EN ISO 787-7 (670520) - duben 2010

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup

190 Kč

ČSN EN ISO 787-8 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena

190 Kč

ČSN EN ISO 787-9 (670520) - říjen 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3668 (670530) - říjen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8780-1 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Úvod

125 Kč

ČSN EN ISO 8780-2 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2 - Dispergace s použitím oscilační třepačky

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-3 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-4 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-5 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna

125 Kč

ČSN EN ISO 8780-6 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce

190 Kč

ČSN EN ISO 23900-1 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-2 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-3 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-4 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-5 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23900-6 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14469-1 (670556) - září 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí

190 Kč

ČSN EN 14469-2 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN 14469-3 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů

125 Kč

ČSN EN 14469-4 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv

125 Kč

ČSN EN ISO 8781-1 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-2 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-3 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Hodnocení ze změny lesku

190 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - únor 2021 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4625-2 (670570) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15715 (670571) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - březen 2008 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14446 (670573) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19334 (670574) - září 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13632 (670575) - únor 2013

Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - září 2023 nové vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Obecné metody zkoušení

230 Kč
foo