Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 6730 - Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 67

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
63528 ČSN EN 13300 (673000) - leden 2002
Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.04t


210 Kč vč. DPH
500429 ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500428 ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500522 ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502914 ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2017 nové vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
95343 ČSN EN ISO 15528 (673007) - květen 2014 aktuální vydání
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování
230 Kč vč. DPH
15927 ČSN EN 23270 (673008) - březen 1994
Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení
125 Kč vč. DPH
502024 ČSN EN ISO 1514 (673009) - duben 2017 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
230 Kč vč. DPH
87266 ČSN EN ISO 1513 (673010) - prosinec 2010 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků
125 Kč vč. DPH
92249 ČSN EN ISO 13076 (673011) - únor 2013
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
190 Kč vč. DPH
500205 ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
88358 ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - září 2011 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
88359 ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - září 2011 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
88360 ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - září 2011 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
90789 ČSN EN ISO 2431 (673013) - červen 2012 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
230 Kč vč. DPH
76113 ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - říjen 2006
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
78555 ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - říjen 2007
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 3: Stanovení kontrastního poměru světlých nátěrů při dané měrné spotřebě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
76114 ČSN EN ISO 2814 (673015) - říjen 2006
Nátěrové hmoty - Stanovení stupně kontrastu (krycí schopnosti) nátěrových hmot stejného typu a barvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
93786 ČSN EN ISO 1524 (673017) - září 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření
190 Kč vč. DPH
92601 ČSN EN ISO 15091 (673019) - červen 2013
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
77707 ČSN EN ISO 16862 (673021) - leden 2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání
230 Kč vč. DPH
99843 ČSN EN ISO 4630 (673025) - červenec 2016
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
99856 ČSN EN ISO 6271 (673026) - červenec 2016
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89053 ČSN EN 16074 (673027) - listopad 2011
Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
74577 ČSN EN ISO 17895 (673028) - prosinec 2005
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)
230 Kč vč. DPH
79782 ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - leden 2008 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
94183 ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - listopad 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie
230 Kč vč. DPH
93668 ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - září 2013
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
230 Kč vč. DPH
97016 ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - březen 2015
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
230 Kč vč. DPH
98163 ČSN EN ISO 3233-3 (673030) - listopad 2015
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
93101 ČSN EN ISO 3251 (673031) - červen 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek
190 Kč vč. DPH
74667 ČSN EN ISO 9514 (673033) - prosinec 2005 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení
190 Kč vč. DPH
32121 ČSN ISO 3856-1 (673035) - duben 1993
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem
190 Kč vč. DPH
18749 ČSN ISO 3856-2 (673035) - prosinec 1995
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B
190 Kč vč. DPH
30417 ČSN ISO 3856-3 (673035) - březen 1992
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie
125 Kč vč. DPH
15376 ČSN ISO 3856-4 (673035) - únor 1994
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda
190 Kč vč. DPH
15985 ČSN ISO 3856-6 (673035) - březen 1994
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou
125 Kč vč. DPH
16266 ČSN ISO 7252 (673036) - srpen 1994
Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
190 Kč vč. DPH
16260 ČSN ISO 6503 (673037) - červen 1994
Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
190 Kč vč. DPH
30418 ČSN 67 3039 (673039) - květen 1991
Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot
65 Kč vč. DPH
500964 ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - leden 2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500992 ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - leden 2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
54643 ČSN EN ISO 3681 (673042) - leden 1999
Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda
190 Kč vč. DPH
87712 ČSN EN ISO 15234 (673043) - duben 2011
Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
52750 ČSN EN ISO 11908 (673045) - listopad 1998
Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
78443 ČSN EN ISO 11909 (673046) - září 2007 aktuální vydání
Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
64718 ČSN EN ISO 11668 (673047) - květen 2002
Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody
190 Kč vč. DPH
72240 ČSN EN ISO 15880 (673048) - únor 2005
Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů
190 Kč vč. DPH
79300 ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
79301 ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
79302 ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - prosinec 2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
82150 ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - únor 2009
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
81632 ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - únor 2009
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
95983 ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - listopad 2014
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
74016 ČSN EN ISO 16805 (673049) - prosinec 2005
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
71700 ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - prosinec 2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení
190 Kč vč. DPH
71701 ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - prosinec 2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu
125 Kč vč. DPH
71702 ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - prosinec 2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek
125 Kč vč. DPH
71703 ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - prosinec 2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin
125 Kč vč. DPH
87612 ČSN EN ISO 10890 (673051) - únor 2011
Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89889 ČSN EN 16105 (673052) - březen 2012
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
84684 ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - prosinec 2009
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí
190 Kč vč. DPH
86932 ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - říjen 2010
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti
190 Kč vč. DPH
86933 ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - říjen 2010
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou
125 Kč vč. DPH
92495 ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - březen 2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání
190 Kč vč. DPH
92496 ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - březen 2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
190 Kč vč. DPH
92497 ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - březen 2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku
190 Kč vč. DPH
79592 ČSN EN ISO 2808 (673061) - říjen 2007 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru
440 Kč vč. DPH
95940 ČSN EN ISO 16927 (673062) - září 2014
Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů
190 Kč vč. DPH
96630 ČSN EN ISO 13803 (673065) - březen 2015 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
99261 ČSN EN ISO 2813 (673066) - únor 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
340 Kč vč. DPH
95265 ČSN EN ISO 16925 (673067) - srpen 2014
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
96684 ČSN EN 16492 (673069) - leden 2015
Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
190 Kč vč. DPH
81198 ČSN EN ISO 1248 (673070) - únor 2009
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
370 Kč vč. DPH
69829 ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - březen 2004
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod
230 Kč vč. DPH
77975 ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - červenec 2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
78876 ČSN EN ISO 21227-3 (673070) - říjen 2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
81197 ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - únor 2009
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500780 ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování
190 Kč vč. DPH
500786 ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
190 Kč vč. DPH
500781 ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
230 Kč vč. DPH
500782 ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
230 Kč vč. DPH
500783 ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání
230 Kč vč. DPH
500784 ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování
190 Kč vč. DPH
90438 ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - duben 2012 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky
190 Kč vč. DPH
500785 ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
190 Kč vč. DPH
93147 ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - červen 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
230 Kč vč. DPH
69178 ČSN EN ISO 2815 (673072) - prosinec 2003
Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška
230 Kč vč. DPH
94763 ČSN EN 16402 (673073) - duben 2014
Nátěrové hmoty - Posouzení emisí regulovaných nebezpečných látek z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
93102 ČSN EN ISO 17132 (673074) - červen 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb)
230 Kč vč. DPH
92959 ČSN EN ISO 15184 (673075) - květen 2013
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
190 Kč vč. DPH
79178 ČSN EN ISO 1522 (673076) - srpen 2007 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla
230 Kč vč. DPH
501225 ČSN EN ISO 4624 (673077) - prosinec 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti
230 Kč vč. DPH
89018 ČSN EN ISO 1519 (673079) - září 2011 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)
230 Kč vč. DPH
77114 ČSN EN ISO 6860 (673080) - listopad 2006 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)
190 Kč vč. DPH
77976 ČSN EN ISO 1520 (673081) - červenec 2007 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500498 ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500496 ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500497 ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
30435 ČSN 67 3083 (673083) - červen 1989
Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem
125 Kč vč. DPH
93516 ČSN EN ISO 2409 (673085) - srpen 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška
230 Kč vč. DPH
89805 ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - prosinec 2011
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
190 Kč vč. DPH
89884 ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - duben 2012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89883 ČSN EN ISO 12137 (673087) - duben 2012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
90055 ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - únor 2012 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku
190 Kč vč. DPH
90056 ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - únor 2012 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku
190 Kč vč. DPH
93029 ČSN EN ISO 20566 (673089) - srpen 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
73851 ČSN EN 12206-1 (673091) - říjen 2005 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Povrchová úprava hliníku a hliníkových slitin pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z práškových nátěrových hmot
340 Kč vč. DPH
92275 ČSN EN ISO 7783 (673093) - únor 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda
340 Kč vč. DPH
30439 ČSN 67 3095-1 (673095) - duben 1988
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek
190 Kč vč. DPH
30440 ČSN 67 3095-2 (673095) - duben 1988
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La
65 Kč vč. DPH
30441 ČSN 67 3095-3 (673095) - duben 1988
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb
65 Kč vč. DPH
30442 ČSN 67 3095-4 (673095) - duben 1988
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc
65 Kč vč. DPH
30443 ČSN 67 3095-5 (673095) - duben 1988
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld
125 Kč vč. DPH
54090 ČSN EN ISO 3231 (673096) - listopad 1998
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého
190 Kč vč. DPH
30444 ČSN 67 3098 (673098) - prosinec 1986
Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
65 Kč vč. DPH
92254 ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - únor 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody
190 Kč vč. DPH
92255 ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - únor 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody
125 Kč vč. DPH
92256 ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - únor 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
190 Kč vč. DPH
92257 ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - únor 2013 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody
190 Kč vč. DPH
78483 ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - září 2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH