Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 3856-4 (673035)

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 6730 Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně a zkoušení

ICS: 87.040 Nátěrové hmoty, barvy a laky

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3856-4:1984. Tato norma je součástí ISO 3856 Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Popisuje dvě metody stanovení obsahu kadmia ve zkušebních vzorcích připravených podle ISO 6713 nebo podle jiných vhodných mezinárodních norem. Tyto metody jsou vhodné pro nátěrové hmoty, obsahující "rozpustné" kadmium od 0,05 do 5 % hmot. Plamenová atomová absorpční spektrometrie (AAS - kapitola 3) by měla být použita jako referenční ve sporných případech. Jiné metody mohou být použity po dohodě mezi jednotlivými účastníky. Polarografická metoda je popsána v kapitole 4. Metoda AAS - podstata zkoušky: Rozprašování zkušebního roztoku do plamene acetylén/vzduch. Měření absorpce vybrané spektrální čáry emitované kadmiovou lampou s dutou katodou nebo kadmiovou bezelektrodovou výbojkou v oblasti vlnové délky 228,8 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Polarografická metoda - podstata zkoušky: Měření výšky potenciálové vlny odpovídající koncentraci kadmia. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 3856-4 (67 3035) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 3856-4 (673035)
Katalogové číslo 15376
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963153766
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3856-1 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

ČSN ISO 3856-2 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

ČSN ISO 3856-3 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

ČSN ISO 3856-6 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou