ČSN ISO 3856-1 (673035)

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3856-1:1984. Tato část ISO 3856 popisuje dvě metody stanovení obsahu olova ve zkušebních roztocích připravených podle ISO 6713 nebo podle jiných vhodných mezinárodních norem. Tyto metody jsou použitelné pro nátěrové hmoty obsahující "rozpustné" olovo od 0,05 až do 5 %. Plamenová atomová absorpční spektrometrie by měla být použita jako referenční ve sporných případech. Mohou být použity také jiné metody dohodnuté mezi jednotlivými účastníky. Jestliže je dohodnuta spektrofotometrická metoda, použije se pro sporné případy. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie - podstata metody: Rozprašování zkušebního roztoku do plamene acetylen/ vzduch. Měření absorpce vybrané spektrální čáry emitované olověnou lampou s dutou katodou nebo olověnou bezelektrickou výbojkou v oblasti vlnové délky 283,3 nm. Spektrofotometrické stanovení olova dithizonem - postup zkoušky: Extrakce olova ze zkušebního roztoku s roztokem 1,1,1-trichlorethanu. Spektrofotometrické měření červeně zbarveného komplexu olova s dithizonem při vlnové délce 520 nm. Zajímavá jsou některá upozornění, tak např. v čl.4.2.2: Tlumivý roztok. Je uvedeno doslova "Rozpustí se 3 g kyanidu draselného, 6 g hydrogensiřičitanu sodného, 5 g citrátu amonného ve 200 ml vody, přidá se 325 ml roztoku hydroxidu amonného (hustoty asi 0,880 g/ml) a doplní se destilovanou vodou na objem 1000 ml. Upozornění: Kyanid draselný a jeho roztoky jsou vysoce toxické". Podobně v čl.4.2.3: Hydroxylamoniumchlorid, roztok 20 %. je na konci uvedeno doslova "Upozornění: Hydroxylamoniumchlorid je toxický, korozivní a agresivní. Při práci s ním je třeba se vyhnout kontaktu s kůží a chránit zrak." Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 3856-1 (67 3035) byla vydána v dubnu 1993.

Označení ČSN ISO 3856-1 (673035)
Katalogové číslo 32121
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963321219
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3856-2 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

ČSN ISO 3856-3 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

ČSN ISO 3856-4 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

ČSN ISO 3856-6 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou