ČSN ISO 3856-2 (673035)

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3856-2:1984. Tato část ISO 3856 popisuje dvě metody stanovení obsahu antimonu ve zkušebních roztocích připravených podle ISO 6713 nebo podle jiných vhodných mezinárodních norem. Tyto metody jsou použitelné pro nátěrové hmoty obsahující "rozpustný" antimon od 0,05 až do 5 %. Plamenová atomová absorpční spektrometrie (AAS) by měla být použita jako referenční ve sporných případech. Mohou být použity také jiné metody dohodnuté mezi jednotlivými účastníky. Jestliže je dohodnuta spektrofotometrická metoda, může se použít metoda s Rhodaminem. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie - podstata metody: Nasávání a rozprašování zkušebního roztoku do plamene acetylen/vzduch. Měření absorpce vybrané spektrální čáry emitované antimonovou lampou s dutou katodou nebo antimonovou bezelektrodovou lampou v oblasti vlnové délky 217,6 nm. Spektrofotometrické stanovení antimonu Rhodaminem B - podstata zkoušky: Po oxidaci na pětimocný antimon se antimon extrahuje diisopropyletherem z roztoku s vysokou koncentrací kyseliny chlorovodíkové. S roztokem Rhodaminu B vytváří antimon červeně zbarvený komplex, jehož absorbance se spektrofotometricky změří v okolí vlnové délky 533 nm. ČSN ISO 3856-2 (67 3035) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN ISO 3856-2 (673035)
Katalogové číslo 18749
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963187495
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3856-1 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

ČSN ISO 3856-3 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

ČSN ISO 3856-4 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

ČSN ISO 3856-6 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou