ČSN ISO 3856-6 (673035)

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou

ČSN ISO 3856-6 Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3856-6:1984. Tato norma je součástí ISO 3856 Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Popisuje metodu atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty, připravené ve shodě s 9.3 ISO 6713 nebo s jinými příslušnými normami. Metoda je použitelná pro nátěrové hmoty, jejichž celkový obsah chromu v kapalné části je od 0,05 do 5% hmot. Podstat zkoušky: Rozprašování zkušebního roztoku do plamene acetylén/ oxid dusný. Měření absorpce vybrané spektrální čáry emitované chromovou lampou s dutou katodou nebo chromovou bezelektrodovou výbojkou v oblasti vlnové délky 357,9 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 3856-6 (67 3035) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN ISO 3856-6 (673035)
Katalogové číslo 15985
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963159850
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3856-1 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

ČSN ISO 3856-2 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

ČSN ISO 3856-3 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

ČSN ISO 3856-4 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda