ICS 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - únor 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám

350 Kč

ČSN EN 16623 (038242) - září 2015

Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1516 (656016) - říjen 2002

Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1523 (656017) - říjen 2002

Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - říjen 2015 aktuální vydání

Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

350 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - březen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Termíny a definice

770 Kč

ČSN EN ISO 3668 (670530) - říjen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - listopad 2021 nové vydání

Zkouška trvalého hoření kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-1 (672010) - září 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba

230 Kč

ČSN EN 927-10 (672010) - červen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-11 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 927-13 (672010) - březen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - červenec 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností

230 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - březen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - srpen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - duben 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-7 (672010) - říjen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - červenec 2019

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - prosinec 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16498 (672015) - březen 2016

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - leden 2017

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1062-1 (672020) - únor 2005 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1062-11 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

145 Kč

ČSN EN 1062-3 (672020) - červenec 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1062-6 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

230 Kč

ČSN EN 1062-7 (672020) - únor 2005

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - leden 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - leden 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15060 (672050) - únor 2007

Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13300 (673000) - leden 2002

Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

ČSN EN ISO 23321 (673001) - červen 2021

Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2017 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN 23270 (673008) - březen 1994

Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - duben 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

230 Kč

ČSN EN ISO 1513 (673010) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

230 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21545 (673015) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace

190 Kč

ČSN EN ISO 1524 (673017) - únor 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16862 (673021) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání

230 Kč

ČSN EN ISO 19396-1 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19396-2 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23168 (673024) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - březen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17895 (673028) - prosinec 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)

230 Kč

ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - leden 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - leden 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 3233-3 (673030) - listopad 2015

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 22516 (673032) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení

230 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 22518 (673034) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 3856-1 (673035) - duben 1993

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

190 Kč

ČSN ISO 3856-2 (673035) - prosinec 1995

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

190 Kč

ČSN ISO 3856-3 (673035) - březen 1992

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3856-4 (673035) - únor 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

190 Kč

ČSN ISO 3856-6 (673035) - březen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 7252 (673036) - srpen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 6503 (673037) - červen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN 67 3039 (673039) - květen 1991

Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 15234 (673043) - duben 2011

Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - prosinec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - prosinec 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-4 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15181-5 (673049) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10890 (673051) - únor 2011

Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - březen 2012

Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9117-1 (673057) - prosinec 2009

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

125 Kč

ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - březen 2013

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku

190 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Terminologie a obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19399 (673060) - říjen 2018

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním)

340 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - květen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru

550 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062) - září 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063) - říjen 2018

Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20266 (673064) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - březen 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - únor 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°

340 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - srpen 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22969 (673068) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16492 (673069) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry

190 Kč

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - březen 2004

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod

230 Kč

ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - červenec 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21227-3 (673070) - říjen 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21227-4 (673070) - únor 2009

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.19t

210 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - duben 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

230 Kč

ČSN EN ISO 2815 (673072) - prosinec 2003

Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

230 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - září 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - červen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami

190 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - srpen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla

230 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - prosinec 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

230 Kč

ČSN EN ISO 22557 (673078) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera

340 Kč

ČSN EN ISO 1519 (673079) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)

230 Kč

ČSN EN ISO 6860 (673080) - listopad 2006 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1520 (673081) - červenec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 67 3083 (673083) - červen 1989

Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem

125 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

190 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 12137 (673087) - duben 2012

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - únor 2012 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku

190 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - září 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673090) - květen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení

230 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - prosinec 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot

340 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda

340 Kč

ČSN 67 3095-1 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek

190 Kč

ČSN 67 3095-2 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La

65 Kč

ČSN 67 3095-3 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb

65 Kč

ČSN 67 3095-4 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc

65 Kč

ČSN 67 3095-5 (673095) - duben 1988

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld

125 Kč

ČSN EN ISO 3231 (673096) - listopad 1998

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého

190 Kč

ČSN 67 3098 (673098) - prosinec 1986

Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot

65 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - listopad 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - březen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - červen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 6270-1 (673108) - listopad 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)

190 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - listopad 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)

230 Kč

ČSN EN ISO 3248 (673110) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 11998 (673111) - březen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 21546 (673112) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru)

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - květen 2013

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15711 (673115) - srpen 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15710 (673116) - leden 2007

Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - srpen 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673117) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 16474-4 (673117) - říjen 2014

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

230 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - květen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření

230 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

340 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - listopad 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, narušení předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - únor 2010

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 3: Vizuální posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 13129 (673141) - červen 2013

Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22970 (673150) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace reaktoplastických práškových nátěrových hmot při dané teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - listopad 2019 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-9 (673151) - leden 2000

Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování

190 Kč

ČSN EN 16566 (673154) - listopad 2014

Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-1 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-2 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 2: Rovnoměrnost pokrytí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-3 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-4 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22553-5 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 5: Stanovení zbytku na sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-6 (673161) - červenec 2021

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 6: Stopy po ponoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč