ČSN ISO 6503 (673037)

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 6503 Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6503:1984. Popisuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení celkového obsahu olova v nátěrových hmotách a podobných výrobcích. Metoda je použitelná pro výrobky, jejichž celkový obsah olova je od 0,01 do 2 % hmot.. Poznámka: Tato metoda může být použita také pro výrobky, jejichž celkový obsah olova je vyšší než 2 % hmot., avšak jen tehdy, pokud opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků je v mezích daných v 7.2. Podstata zkoušky: Rozklad zkušebního vzorku suchou cestou spálením (kapitola 4) nebo mokrou oxidační cestou (kapitola 5) a stanovení olova plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Za pozornost stojí některá upozornění u některých činidel, resp. analytických postupů, např.: Čl.5.5.2 Rozklad vzorku. U postupu A je toto: Upozornění: K vůli nebezpečí rozstřikování roztoku má být kádinka mezi jednotlivými přídavky peroxidu vodíku přikryta hodinovým sklem. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6503 (67 3037) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 6503 (673037)
Katalogové číslo 16260
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963162607
Dostupnost skladem (tisk na počkání)