ČSN 67 3095-1 (673095)

Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení vodných disperzí makromolekulárních látek, disperzních nátěrových hmot, disperzních omítkovin, lepidel, lepicích a vyrovnávacích hmot a disperzních tmelů (dále jen disperzních hmot) z hlediska jejich odolnosti proti napadení bakteriemi a plísněmi. Norma se nevztahuje na nátěrové hmoty, pro které platí zkouška podle ČSN 67 3091. Jsou normalizovány všeobecné požadavky na zkoušky včetně zkušebních bakterií. V příloze je krátká stať o ochraně zdraví, která se zabývá prakticky jen potenciálním rizikem infekce. Požaduje, aby ke zkouškám používaný kmen Aspergillus flavus byl z hygienických důvodů netoxinogenní tj. neschopný produkce aflatoxinů B1 a B2. Nicméně upozorňuje, že produkce toxinů kmene je závislá nejen na jeho genetickém vybavení, ale i na podmínkách kultivace.
Poznámka recenzenta: O možném karcinogenním účinku aflatoxinů (podle IARC kategorie 1) se norma nezmiňuje. ČSN 67 3095 část 1 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.5.1989.

Označení ČSN 67 3095-1 (673095)
Katalogové číslo 30439
Cena 190 Kč190
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 5. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963304397
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 67 3095-2 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La

ČSN 67 3095-3 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb

ČSN 67 3095-4 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc

ČSN 67 3095-5 (673095)
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 673095-1
  • ČSN 67 30 95-1