ČSN ISO 7252 (673036)

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7252:1984. Popisuje metodu bezplamenové atomové absorpční spektrometrie pro stanovení celkového obsahu rtuti v nátěrových hmotách a podobných výrobcích. Metoda je použitelná pro výrobky, jejichž celkový obsah rtuti je od 0,01 do 0,5 % hmot.. Poznámka: Tato metoda může být použita také pro výrobky, jejichž celkový obsah rtuti je vyšší než 0,5 % hmot., avšak jen tehdy, pokud budou provedeny přiměřené změny v množství činidel a zkušebního vzorku. Podstata zkoušky: Spalování zkušebního vzorku v kyslíku v uzavřeném systému. redukce rtuťnatých sloučenin obsažených ve vzniklém roztoku na atomární rtuť. Vypláchnutí par rtuti proudem plynu při okolní teplotě a stanovení rtuti ve formě monoatomické páry metodou studených par (bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií) při vlnové délce 253,7 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7252 (67 3036) byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN ISO 7252 (673036)
Katalogové číslo 16266
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963162669
Dostupnost skladem (tisk na počkání)