ČSN ISO 3856-3 (673035)

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3856 popisuje metodu plamenové atomové emisní spektrometrie (AES) pro stanovení obsahu barya ve zkušebních roztocích, připravených podle ISO 6713 nebo podle jiných příslušných mezinárodních norem. Metoda je použitelná pro nátěrové hmoty obsahující "rozpustné" baryum v rozmezí mezi 0,05 % a 5 % hmotn. Podle dohody mezi jednotlivými stranami mohou být použity i jiné metody, ale tato metoda ve sporných případech představuje rozhodčí metodu. Podstata normalizované zkoušky: Rozprašování zkušebního roztoku do plamene oxidu dusného - acetylénu. Měří se záření emitované baryem při vlnové délce 553,5 nm. Ionizace atomů barya v plameni je potlačena přidáním chloridu draselného. Postup normalizované metody je v normě podrobně popsán. ČSN ISO 3856-3 (67 3035) byla vydána v březnu 1992.

Označení ČSN ISO 3856-3 (673035)
Katalogové číslo 30417
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1992
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963304175
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3856-1 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

ČSN ISO 3856-2 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

ČSN ISO 3856-4 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 4: Stanovení kadmia. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda

ČSN ISO 3856-6 (673035)
Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 6: Stanovení celkového obsahu chromu v kapalné části nátěrové hmoty plamenovou atomovou absorpční spektrometrickou metodou