ČSN EN ISO 3233-2 (673030) Aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-2 Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení objemového podílu netěkavých látek (NVV) v nátěrových hmotách stanovením praktické hustoty suchého nátěru. Při použití této metody se stanoví procentuální objemový podíl netěkavých látek v nátěrových hmotách a obdobných výrobcích, a to měřením hustoty suchého nátěru pro předepsaný teplotní rozsah a předepsanou dobu vysoušení nebo vytvrzování. Hmotnostní podíl netěkavých látek se stanoví podle ČSN EN ISO 3251.
S použitím hodnot objemového podílu netěkavých látek získaných podle tohoto dokumentu lze vypočítat praktickou vydatnost nátěrových hmot.
V rámci této metody se specifikuje další tvar desky k tvarům popsaným v ČSN EN ISO 3233-1. Metoda je vhodná pro všechny výrobky, které je možné nanášet máčením.
Norma neplatí pro nátěrové hmoty, u nichž je překročena kritická objemová koncentrace pigmentu.
V příloze je uveden přehled existujících metod stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a objemového podílu netěkavých látek.

Označení ČSN EN ISO 3233-2 (673030)
Katalogové číslo 510207
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2020
Datum účinnosti 1. 6. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135102075
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3233-2 (673030) z března 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3233-1 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-3 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě