ČSN EN ISO 3233-2 (673030) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-2 Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení objemového podílu netěkavých látek (NVV) v nátěrových hmotách stanovením praktické hustoty suchého nátěru. Při použití této metody se stanoví procentuální objemový podíl netěkavých látek v nátěrových hmotách a obdobných výrobcích, a to měřením hustoty vysušeného nátěru pro předepsaný teplotní rozsah a předepsanou dobu vysoušení nebo vytvrzování.
S použitím hodnot objemového podílu netěkavých látek získaných podle této normy lze vypočítat praktickou vydatnost nátěrových hmot.
V rámci této metody se specifikuje další tvar desky navíc k tvarům popsaným v ČSN ISO 3233-1. Metoda je vhodná pro všechny výrobky, které je možné nanášet máčením.
Tato norma neplatí pro nátěrové hmoty, u nichž je překročena kritická objemová koncentrace pigmentu.

Označení ČSN EN ISO 3233-2 (673030)
Katalogové číslo 97016
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963970165
Norma byla zrušena k 1. 6. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3233-2 (673030)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3233-1 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-3 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě