ČSN EN ISO 3233-1 (673030) Aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-1 Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení objemového podílu netěkavých látek (NVV) v nátěrových hmotách a obdobných výrobcích, a to měřením hustoty vysušeného nátěru pro předepsaný teplotní rozsah a předepsanou dobu vysoušení nebo vytvrzování. Touto metodou se stanoví podíl netěkavých látek bezprostředně po nanesení.
Pomocí objemového podílu netěkavých látek získaného podle této normy lze vypočítat vydatnost nátěrové hmoty.
Metoda specifikovaná v této normě je přednostně určena pro nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu. Její použití pro jiné nátěrové hmoty dosud nebylo vyzkoušeno.
Tato norma neplatí pro nátěrové hmoty, u nichž je překročena kritická objemová koncentrace pigmentu.

Označení ČSN EN ISO 3233-1 (673030)
Katalogové číslo 510659
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135106592
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3233-1 (673030) z září 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3233-2 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-3 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě