ČSN EN ISO 3233-1 (673030) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-1 Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje postup stanovení objemového podílu netěkavých látek v nátěrových hmotách a obdobných výrobcích, a to měřením hustoty vysušeného nátěru pro předepsaný teplotní rozsah a předepsanou dobu vysoušení nebo vytvrzování. Touto metodou se stanoví podíl netěkavých látek bezprostředně po nanesení.
Pomocí objemového podílu netěkavých látek získaného podle této normy lze vypočítat vydatnost nátěrové hmoty.
Metoda specifikovaná v této normě je přednostně určena pro nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu. Její použití pro jiné nátěrové hmoty je nutno ještě vyzkoušet.
Tato norma neplatí pro nátěrové hmoty, u nichž je překročena kritická objemová koncentrace pigmentu.

Označení ČSN EN ISO 3233-1 (673030)
Katalogové číslo 93668
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2013
Datum účinnosti 1. 10. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963936680
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3233-1 (673030)
Tato norma nahradila ČSN ISO 3233 (673030) z srpna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3233-2 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona

ČSN EN ISO 3233-3 (673030)
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě