ČSN EN ISO 9117-5 (673057)

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda

ČSN EN ISO 9117-5 Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení, zda nátěry (včetně vícevrstvých systémů) za předepsanou dobu dosáhly jednotlivých stupňů zasychání (viz tabulka 1). Kromě toho umožňuje vyhodnocovat rychlost zasychání, resp. dobu potřebnou k dosažení dohodnutého stupně zasychání.
Podstatou zkoušky je zjišťování, zda se papír pod příslušným zatížením přilepí k nátěru a zda nátěr na zkoušené ploše vykazuje viditelné změny. Metoda odpovídá bývalé ČSN 67 3052 zrušené v roce 1996.
Zkouška popsaná v této normě se má považovat za výhradně technologickou zkoušku, jejíž použitelnost je relativně omezená. Tato zkouška (použitá spolu s jinými zkušebními postupy) však má zajistit, aby se zúčastněné strany mohly dohodnout na míře užitné vlastnosti označované jako "rychlost zasychání".

Označení ČSN EN ISO 9117-5 (673057)
Katalogové číslo 92496
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963924960
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9117-1 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí

ČSN EN ISO 9117-2 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti

ČSN EN ISO 9117-3 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

ČSN EN ISO 9117-4 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání

ČSN EN ISO 9117-6 (673057)
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku