ČSN ISO 1515 (673031) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Stanovení těkavých a netěkavých látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1515:1973. Zavádí standardní postup pro stanovení obsahu těkavých a netěkavých složek barev, laků a podobných produktů, a to pro jakoukoliv specifikovanou teplotu sušení. POZNÁMKA: Obsah těkavých i netěkavých látek není absolutně kvantitativní veličina, ale závisí na teplotě a době sušení. Doporučená teplota a doba sušení (10±2) °C a 3 hodiny je vhodná pro většinu případů. Jestliže jsou tyto podmínky nevhodné, např. protože se výrobek rozkládá při 105 °C, musí být odsouhlaseny zainteresovanými stranami jiné zkušební podmínky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 1515 (67 3031) byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 67 3031 z 8.4.1983. Poznámka: Zrušení ČSN 67 3031 nebylo omylem v nové normě uveřejněno. Stalo se tak zvl. oznámením ÚNMZ, uveřejněným v č. 8/1993 Věst. ÚNMZ.

Označení ČSN ISO 1515 (673031)
Katalogové číslo 32055
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963320557
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 3251 (673031)