ČSN EN 716-1 (910606) Zrušená norma

Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové využití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 716-1:1995. Tato část normy stanoví požadavky vztahující se k bezpečnosti dětských postýlek pro bytové použití. Platí pro postýlky a postýlky skládací s vnitřní délkou od od 900 mm do 1 400 mm. Nevztahuje se na kolébky. Postýlky, které mohou být změněny na jiný předmět, např. skládací nábytek, musí po změně plně vyhovět požadavkům na tento předmět. Příloha A (informativní) obsahuje přehled rozměrů uváděných v této normě. Normalizovány jsou zejména: Bezpečnostní požadavky, Balení, Návod k použití a Označování. V kapitole 5 - Bezpečnostní požadavky jsou normalizovány požadavky na materiál, konstrukci, skládací a zajišťovací mechanismus, postranice, čela, stabilitu apod. V kapitole 5 - Balení - se mimo jiné uvádí: "K zamezení nebezpečí udušením odstraňte tento plastový obal před použitím zboží. Tento obal se musí zničit nebo odstranit z dosahu dětí." Dále v kapitole 6 - Návod k použití - se uvádí, že návod k použití (pokyny) musí obsahovat i tuto informaci: "Pokud necháváte dítě v postýlce bez dozoru, vždy se ujistěte, že postranice jsou ve své nejvyšší poloze." ČSN EN 716-1 (91 0606) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 91 1013 z 27.4.1989.

Označení ČSN EN 716-1 (910606)
Katalogové číslo 21747
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963217475
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
a nahrazena ČSN EN 716-1 (910606)
Tato norma nahradila ČSN 91 1013 (911013) z března 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 716-1 +AC (910606)
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 716-2 (910606)
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody