ČSN EN ISP 11183-3 (369917) Zrušená norma

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AOM 1n managementu OSI - Komunikace managementu - Část 3: CMISE/ROSE pro AOM11 - Základní komunikace managementu

ČSN EN ISP 11183-3 Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AOM 1n managementu OSI - Komunikace managementu - Část 3: CMISE/ROSE pro AOM11 - Základní komunikace managementu
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 specifikuje, jak musí být použit prvek služby společného řízení informací (CMISE) kombinovaný s prvkem služby pro dálkový provoz (ROSE) pro poskytnutí základního podsouboru operační a oznamovací služby uživatelům služby prvku CMISE dvou koncových systémů. Specifikuje vlastnosti protokolu CMIP/ROSE pro definici profilu základní komunikace managementu AOM11. Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 může být použita společně s částí 1 a s jakýmkoli transportním profilem v režimu se spojením pro specifikování kompletních komunikačních požadavků pro management systémů.
Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 definuje úroveň podpory vlastností komunikace managementu OSI, jak ji potřebují implementace pro poskytnutí pouze funkční jednotky jádra. Podpora tohoto podsouboru provozní a oznamovací služby a odpovídajících prvků protokolu nepředpokládá, že se všechny tyto vlastnosti musí použít ve všech případech komunikace. Výběr vlastností závisí na potřebách a dynamických požadavcích uživatelů služby prvku CMISE, kteří mohou volit mezi:
- rolemi aplikačních entit;
- operační/oznamovací službou;
- volitelnými parametry.
Předpokládá se pouze, že poskytovatel shodující se implementace služeb CMISE/ROSE neomezí způsobilosti uživatelů služby prvku CMISE a vyhoví statickým požadavkům CMIP specifikovaným podle normy ISO/IEC 9596-1 a podle normy ISO/IEC 9596-2.
Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 specifikuje ideální podsoubor způsobilostí obsažený v normě ISO/IEC ISP 11183-2. Z tohoto důvodu na základě zde specifikovaného podsouboru funkcí musí implementace, které jsou ve shodě s profilem AOM11, být schopny spolupráce s implementacemi, které jsou ve shodě s profilem AOM12.
POZNÁMKY
1. Operace a oznámení se vztahují k řízeným objektům. Specifikace a podpora těchto řízených objektů je mimo rozsah platnosti profilu AOM11.
2. Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 je založena na normě ISO/IEC 9596-2. (SC21 N-7036, 2. 6. 1992).

Označení ČSN EN ISP 11183-3 (369917)
Katalogové číslo 21046
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963210469
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)