ICS 35.100.60 - Prezentační vrstva

ČSN EN 60728-7-2 (367211) - říjen 2005

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - leden 2017

Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN ISO/IEC 8822 (369633) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice prezentační služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-1 (369634) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-2 (369634) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 8571-1 (369661) - říjen 1995

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 1: Všeobecný úvod

550 Kč

ČSN ISO 8571-2 +Amd.1+Amd.2 (369661) - březen 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 2: Definice virtuální paměti souborů (obsahuje změnu Amd.1 a Amd.2)

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9576-1 (369686) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol bez spojení: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9576-2 (369686) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol bez spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč