ČSN EN 440 (055311) Zrušená norma

Svařovací materiály - Dráty a svarové kovy pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu - Klasifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci drátů pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s nejmenší mezí kluzu do 500 MPa v ochranné atmosféře plynů a jejich svarových kovů ve stavu po svařování. Stejný svařovací drát může být zkoušen a klasifikován v kombinaci s různými plyny. Klasifikace svarového kovu je založena na zkoušení čistého svarového kovu.

Označení ČSN EN 440 (055311)
Katalogové číslo 21632
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963216324
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 14341 (055311)
Tato norma nahradila ČSN 05 5390 (055390) z září 1970
Dostupnost skladem (tisk na počkání)