1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 25.160.20 - Svařovací materiály

ČSN EN 29455-1 (050051) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-2 (050052) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 29455-8 (050058) - listopad 1995

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)

125 Kč

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - duben 2010 aktuální vydání

Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály

440 Kč

ČSN EN 12074 (050340) - leden 2002

Svařovací materiály - Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN ISO 14344 (050341) - září 2010 aktuální vydání

Svařovací materiály - Opatřování přídavných materiálů a tavidel

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - březen 2021

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - březen 2021

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - listopad 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 9539 (052110) - červen 2010

Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - duben 2016 aktuální vydání

Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14175 (052510) - září 2009 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 21089 (052670) - listopad 1995

Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089:1980)

125 Kč

ČSN EN ISO 8430-1 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 1: Kuželové upnutí 1:10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8430-2 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 2: Upnutí Morseho kuželem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8430-3 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 3: Válcové upnutí s dorazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 25184 (052675) - březen 1997

Přímé elektrody pro odporové bodové svařování

125 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 25827 (052695) - listopad 1995

Bodové svařování. Podložky elektrod, klínové elektrody a upínky elektrod (ISO 5827:1983)

190 Kč

ČSN EN 20693 (052711) - listopad 1995

Svařování. Rozměry polotovarů kotoučových elektrod pro švové svařování (ISO 693:1982)

65 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - červenec 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - březen 2021

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - duben 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření

190 Kč

ČSN 05 5015 (055015) - leden 1986

Zváranie. Obalené elektródy na zváranie liatiny. Stanovenie odolnosti zvarového kovu proti tvoreniu horúcich trhlín

125 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - březen 2021

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - březen 2012 aktuální vydání

Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku

190 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - říjen 2014 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary

230 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - červen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - březen 2021

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - březen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - březen 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - březen 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 1071 (055317) - červenec 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17777 (055318) - únor 2017

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - duben 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20378 (055320) - duben 2019

Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18273 (055322) - červenec 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - červenec 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - duben 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 19288 (055328) - únor 2017

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 5330 (055330) - červenec 1987

Zváranie. Zváracie drôty na zváranie nízkolegovaných ocelí plameňom. Technické predpisy

125 Kč

ČSN 05 5334 (055334) - červenec 1987

Zváranie. Zvárací drôt G MoCr-14

32 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - leden 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - únor 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - září 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - říjen 2017 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - duben 2013

Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - leden 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

440 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - březen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

340 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - květen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin

340 Kč

ČSN EN ISO 12224-1 (055607) - květen 2000

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN ISO 12224-2 (055607) - květen 2000

Tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu tavidla

125 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701) - listopad 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - červen 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - listopad 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů

230 Kč

ČSN EN 61190-1-1 (359320) - únor 2003

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži

340 Kč

ČSN ISO 8648 (369678) - únor 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systému. Vnitřní organizace síťové vrstvy

350 Kč

ČSN EN 13347 (421531) - září 2003

Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení

230 Kč

ČSN EN 12943 (646901) - březen 2003 aktuální vydání

Přídavné svařovací materiály pro termoplasty - Oblast použití, označování, požadavky, zkoušení

190 Kč