ICS 25.160.10 - Procesy svařování

ČSN 05 0000 (050000) - leden 1987

Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

340 Kč

ČSN 05 0002 (050002) - prosinec 1988

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy

440 Kč

ČSN 05 0003 (050003) - duben 1991

Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy

770 Kč

ČSN 05 0004 (050004) - listopad 1990

Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy

230 Kč

ČSN EN 14610 (050007) - srpen 2005

Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů

770 Kč

ČSN EN 1792 (050009) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

590 Kč

ČSN 05 0010 (050010) - duben 1983

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

350 Kč

ČSN EN ISO 9692-2 (050025) - červenec 2000

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

230 Kč

ČSN 05 0032 (050032) - říjen 1978

Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.86t

222 Kč

ČSN EN ISO 13916 (050220) - červen 2018 aktuální vydání

Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 0235 (050235) - říjen 1977

Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.03t

262 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - duben 2020 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - duben 2020 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - duben 2020 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-3 (050312) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - duben 2010 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - květen 2012 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-6 (050312) - listopad 2013

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - listopad 2018 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

630 Kč

ČSN EN ISO 15614-10 (050313) - listopad 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha

190 Kč

ČSN EN ISO 15614-11 (050313) - červen 2003

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - únor 2015 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - červen 2013 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - říjen 2014 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-3 (050313) - listopad 2008

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-4 (050313) - duben 2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

250 Kč

ČSN EN ISO 15614-5 (050313) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin

340 Kč

ČSN EN ISO 15614-6 (050313) - únor 2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi

340 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - červenec 2020 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 15614-2 (050314) - leden 2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

350 Kč

ČSN EN ISO 15610 (050315) - září 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - září 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

190 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - září 2019 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 15613 (050318) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

230 Kč

ČSN EN 288-9 (050319) - září 2000

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu

340 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - prosinec 2017 aktuální vydání

Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15620 (050325) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování - Třecí svařování kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17660-1 (050326) - červenec 2007

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje

350 Kč

ČSN EN ISO 17660-2 (050326) - červenec 2007

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje

230 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

340 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - leden 2017 aktuální vydání

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

230 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - listopad 2014 aktuální vydání

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - listopad 2014 aktuální vydání

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN 05 0600 (050600) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

570 Kč

ČSN 05 0601 (050601) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.94t, Z2 12.95t, Z3 9.99t, Z4 7.19t

358 Kč

ČSN 05 0610 (050610) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN 05 0630 (050630) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN 05 0650 (050650) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0661 (050661) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0671 (050671) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0672 (050672) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov

65 Kč

ČSN EN ISO 10882-2 (050680) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

230 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - září 2018 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - květen 2012

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií

230 Kč

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání

190 Kč

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů

190 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - prosinec 2009 aktuální vydání

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy

550 Kč

ČSN EN 50445 (050697) - prosinec 2008

Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - srpen 2015

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 0705 (050705) - září 2002 aktuální vydání

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.08t

465 Kč

ČSN EN ISO 9606-2 (050712) - říjen 2005

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny

350 Kč

ČSN EN ISO 9606-3 (050713) - srpen 2000

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

360 Kč

ČSN EN ISO 9606-4 (050714) - srpen 2000

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

360 Kč

ČSN EN ISO 9606-5 (050715) - červen 2001

Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

340 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - září 2013 aktuální vydání

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

440 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - červen 2020

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - březen 2014

Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů

230 Kč

ČSN 05 1309 (051309) - červen 1990

Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 05 1311 (051311) - červen 1990

Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie

125 Kč

ČSN 05 1313 (051313) - listopad 1990

Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa

125 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - duben 2008

Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení

340 Kč

ČSN 05 2100 (052100) - květen 1989

Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy

550 Kč

ČSN EN 1011-1 (052210) - srpen 2009 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

230 Kč

ČSN EN 1011-2 (052210) - duben 2002

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

615 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - říjen 2020 nové vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

340 Kč

ČSN EN 1011-4 (052210) - srpen 2002 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

405 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - březen 2004 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

230 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - listopad 2020 nové vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování

440 Kč

ČSN EN 1011-7 (052210) - červen 2005

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování

440 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - prosinec 2018 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin

340 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - listopad 2018 aktuální vydání

Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků

350 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - červenec 2020 nové vydání

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

550 Kč

ČSN EN ISO 14327 (052625) - duben 2005

Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 18594 (052630) - říjen 2007

Odporové bodové, výstupkové a švové svařování - Způsob určování přechodového odporu u hliníkových a ocelových materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-1 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-2 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-3 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-4 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém

340 Kč

ČSN EN ISO 17657-5 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu

190 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16432 (052641) - prosinec 2007

Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

230 Kč

ČSN EN ISO 16433 (052642) - prosinec 2007

Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - září 2013

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na jakost a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 3400 (053400) - září 1987

Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

262 Kč

ČSN EN ISO 9013 (053401) - březen 2019 aktuální vydání

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

350 Kč

ČSN EN ISO 17658 (053402) - prosinec 2015

Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17916 (053405) - říjen 2016

Bezpečnost strojů na tepelné dělení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16892 (056838) - únor 2017

Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 6931 (056931) - prosinec 1986

Zváranie. Oprava liatinových odliatkov

125 Kč

ČSN EN 15085-1 +A1 (284401) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 15085-2 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování

230 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky

440 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

230 Kč

ČSN EN 16602-70-39 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 42 0282 (420282) - květen 1972

Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem

125 Kč

ČSN EN 14163 (450024) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 69 0010-6-2 (690010) - srpen 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

125 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - září 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - leden 2007

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic

350 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14587-2 (736376) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mobilními svářečkami mimo stabilní svařovnu

440 Kč

ČSN EN 14587-3 (736376) - květen 2013

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek

440 Kč

ČSN EN 15594 (736377) - prosinec 2009

Železniční aplikace - Kolej - Oprava kolejnic navařováním elektrickým obloukem

350 Kč