ČSN 05 0600 (050600)

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších (a málo přehledných) tabulek, zazávazňující prakticky každý článek, na základě požadavku jiného neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje opatření z hlediska bezpečnosti práce, které je třeba dodržovat při projektování a přípravě svářečských pracovišť pro všechny způsoby sváření, naváření, tepelného dělení a další způsoby zpracování kovů, při nichž se používá svářecí zařízení, nezávisle na stupni automatizace. Bezpečnostní ustanovení pro provoz svářečských pracovišť a pro jednotlivé způsoby sváření, naváření a tepelného dělení jsou uvedeny v ČSN 05 0601 a v normách na ni navazujících. Nesmírně rozsáhlá technická norma, vedle názvoslovné části, zejména specifikuje nebezpečí při sváření a současně stanoví i preventivní opatření (kap. 3), dále stanovuje způsoby a požadavky na větrání pracovišť (kap. 5) konečně specifikuje technické i organizační požadavky na svářečská pracoviště. Nezle se ani zmínit o jednotlivých ustanoveních, protože norma neopomíjí prakticky žádný hygienický nebo bezpečnostní faktor, resp. hygienické či bezpečnostní nebezpečí, jemuž je svářeč při práci vystaven. Kromě toho v přílohách (zpravidla opakuje) NPK-P (Příloha A), nejvyšší přípustné hodnoty záření (Příloha B), přípustné hladiny hluku (Příloha C), optimální a hraniční parametry teplotně vlhkostních podmínek (Příloha D), umístění sdělovačů a ovládačů (Příloha E), účinky elektrického proudu protékajícího lidským tělem (Příloha F) a konečně výpočet koncentrace škodlivin a množství větracího vzduchu. Poznámka: Jde o jednu z nejrozsáhlejších norem bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně zpracovávající problematiku rizika vznikajícího při sváření. ČSN 05 0600 byla vydána v únoru 1993.

Označení ČSN 05 0600 (050600)
Katalogové číslo 28542
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963285429
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 05 0601 (050601)
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

ČSN 05 0630 (050630)
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

ČSN 05 0610 (050610)
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

ČSN 05 0705 (050705)
Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 05 06 00
  • ČSN 050600
  • ČSN 05 06 00 : 1993
  • ČSN 050600:1993
  • ČSN 05 0600:1993