ČSN EN 789 (732077) Zrušená norma

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 789:1995. Stanovuje zkušební metody pro určování některých mechanických vlastností průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva pro použití v nosných dřevěných konstrukcí. Tyto vlastnosti slouží k výpočtu charakteristických hodnot pro použití při stanovení materiálových návrhových hodnot. Pro každý typ a třídu deskového výrobku, jak je například definováno v normě EN o deskách na bázi dřeva, je nutné stanovit charakteristické hodnoty mechanických vlastností, aby mohly být použity pro konstrukční účely. Tato norma popisuje potřebné zkoušky, které se provedou pouze jedenkrát pro každý výrobek, pokud není důvod k domněnce, že nastala významná změna ve vlastnostech výrobku. Norma není určena pro zkoušky při kontrole jakosti, kde se vystačí s menšími zkušebními tělesy, než jsou uvedeny v této normě. Vzhledem k omezeným zkušenostem s používáním zkoušek jsou zkušební metody pro smyk kolmo na rovinu desky a smyk v rovině desky uvedeny v příloze B a C. ČSN EN 789 (73 2077) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 789 (732077)
Katalogové číslo 21755
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963217550
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN 789 (731780)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)