ICS 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo

ČSN 48 0007 (480007) - leden 1959

Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky

945 Kč

ČSN 48 0008 (480008) - únor 1959

Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky

340 Kč

ČSN 48 0009 (480009) - srpen 1975

Tabulky objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře

3 700 Kč

ČSN EN 13556 (480010) - červenec 2004 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě

550 Kč

ČSN 48 0050 (480050) - listopad 1990

Surové dříví. Základní a společná ustanovení

190 Kč

ČSN 48 0051 (480051) - červen 1981

Sortimenty surového dříví. Surové kmeny

65 Kč

ČSN EN 1315 (480053) - srpen 2010

Třídění kulatiny podle rozměrů

125 Kč

ČSN 48 0055 (480055) - září 1983

Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 48 0056 (480056) - září 1983

Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky

230 Kč

ČSN EN 1927-1 (480064) - listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle

190 Kč

ČSN EN 1927-2 (480064) - listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

210 Kč

ČSN EN 1927-3 (480064) - listopad 2008

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky

190 Kč

ČSN EN 1316-1 (480065) - duben 2013 aktuální vydání

Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1316-2 (480065) - duben 2013 aktuální vydání

Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 48 0203 (480203) - prosinec 1981

Surové dříví. Kulatina. Třídění vad

125 Kč

ČSN 48 0204 (480204) - prosinec 1981

Surové dříví. Kulatina. Měření vad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.82, Z2 2.99t

262 Kč

ČSN 48 0205 (480205) - prosinec 1981

Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.82, Z2 10.98t

262 Kč

ČSN 49 0000 (490000) - listopad 1966

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 1.82, Zc 7.85, Z4 4.93, Z5 5.98t, Z6 10.98t

687 Kč

ČSN EN 1001-1 (490001) - březen 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů

590 Kč

ČSN 49 0002 (490002) - květen 1992

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

699 Kč

ČSN 49 0012 (490012) - srpen 1993

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

469 Kč

ČSN EN 844 (490016) - říjen 2020

Kulatina a řezivo - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1309-1 (490018) - červenec 1998

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo

125 Kč

ČSN EN 1309-2 (490018) - listopad 2006

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

230 Kč

ČSN EN 1309-3 (490018) - srpen 2018

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1611-1 (490019) - červenec 2000

Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.03t

255 Kč

ČSN EN 1312 (490024) - září 1998

Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva

190 Kč

ČSN EN 1313-1 (490025) - srpen 2010 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo

190 Kč

ČSN EN 1313-2 (490025) - únor 2000 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo

190 Kč

ČSN EN 335 (490080) - září 2013

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 350 (490081) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

550 Kč

ČSN EN 460 (490082) - červen 1996

Trvanlivost dřeva a matriálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - duben 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16449 (490084) - srpen 2014

Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 49 0102 (490102) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania priemernej šírky letokruhov a priemerného podielu letného dreva

190 Kč

ČSN 49 0103 (490103) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach

125 Kč

ČSN 49 0104 (490104) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti

125 Kč

ČSN 49 0108 (490108) - únor 1993

Drevo. Zisťovanie hustoty.

125 Kč

ČSN 49 0110 (490110) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0111 (490111) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0112 (490112) - červen 1979

Drevo. Tlak naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0113 (490113) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0114 (490114) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0115 (490115) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe

125 Kč

ČSN 49 0116 (490116) - únor 1980

Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe

125 Kč

ČSN 49 0117 (490117) - červen 1979

Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe

125 Kč

ČSN 49 0118 (490118) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0119 (490119) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti

125 Kč

ČSN 49 0126 (490126) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania napúčavosti

230 Kč

ČSN 49 0128 (490128) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania zosýchavosti

230 Kč

ČSN 49 0134 (490134) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania odolnosti proti oderu

125 Kč

ČSN 49 0135 (490135) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek

125 Kč

ČSN 49 0136 (490136) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania tvrdosti podľa Janky

125 Kč

ČSN 49 0137 (490137) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania dynamickej tvrdosti

125 Kč

ČSN EN 310 (490147) - prosinec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

125 Kč

ČSN 49 0231 (490231) - květen 1993

Přídavky na opracování řeziva a přířezů řeziva, drsnost povrchu výrobků ze dřeva a na bázi dřeva

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15679 (490644) - srpen 2008

Tepelně upravené dřevo - Definice a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14464 (490646) - prosinec 2010

Řezivo - Metoda stanovení kornatění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 49 0650 (490650) - květen 1994

Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení

230 Kč

ČSN EN 351-1 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - leden 2008 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12490 (490676) - leden 2011 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě

230 Kč

ČSN 49 1010 (491010) - duben 1991

Neopracované řezivo. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.92, Z2 9.98t

262 Kč

ČSN 49 1012 (491012) - červen 1982

Listnaté rezivo. Technické požiadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.87t

222 Kč

ČSN EN 13183-1 (491016) - říjen 2002

Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

145 Kč

ČSN EN 13183-2 (491016) - říjen 2002

Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

145 Kč

ČSN EN 13183-3 (491016) - červenec 2005

Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou

190 Kč

ČSN 49 1020 (491020) - červen 1993

Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky

190 Kč

ČSN 49 1109 (491109) - květen 1993

Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin

125 Kč

ČSN EN 14298 (491110) - březen 2019 aktuální vydání

Řezivo - Stanovení kvality sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 975-1 (491200) - září 2009 aktuální vydání

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

ČSN EN 975-2 (491200) - listopad 2004

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 2: Topoly

190 Kč

ČSN P CEN/TS 12169 (491202) - srpen 2008

Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 49 1209 (491209) - prosinec 1981

Listnaté rezivo. Prídavky na zosychanie

125 Kč

ČSN EN 13145 +A1 (491410) - červen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

230 Kč

ČSN 49 1503 (491503) - duben 1993

Neopracované přířezy řeziva

190 Kč

ČSN 49 1511 (491511) - březen 1973

Bukové prírezy na ohýbaný nábytok

190 Kč

ČSN 49 1582 (491582) - červen 1980

Dřevěné sloupy

190 Kč

ČSN EN 12246 (491711) - únor 2000

Jakostní třídy dřeva na palety a obaly

125 Kč

ČSN EN 12248 (491712) - únor 2000

Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry

125 Kč

ČSN EN 12249 (491713) - únor 2000

Řezivo na palety - Dovolené úchylky a pokyny pro rozměry

190 Kč

ČSN 49 1720 (491720) - leden 1989

Přířezy bednové z jemnořezu

125 Kč

ČSN 49 2100 (492100) - září 1994

Opracované přířezy řeziva

230 Kč

ČSN 49 2102 (492102) - červenec 1994

Opracované jehličnaté přířezy nábytkové. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 942 (492104) - listopad 2007 aktuální vydání

Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN 49 2108 (492108) - září 1993

Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry

190 Kč

ČSN 49 3701 (493701) - srpen 1989

Drobné dřevěné výrobky pro domácnost. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - leden 2017 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 1438 (731710) - srpen 1999

Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva

230 Kč

ČSN EN 338 (731711) - říjen 2016 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 384 +A1 (731712) - duben 2019 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - říjen 2012 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t

250 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - duben 2015 aktuální vydání

Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky

550 Kč

ČSN EN 16737 (731720) - září 2016

Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 408 +A1 (731741) - prosinec 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

350 Kč

ČSN EN 14251 (731750) - červen 2004

Kulatina na nosné účely - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 789 (731780) - květen 2005 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva

350 Kč

ČSN EN 336 (732822) - květen 2014 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

190 Kč

ČSN EN 14081-1 (732823) - srpen 2016

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 31. květnu 2021 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 14081-1 +A1 (732823) - únor 2020 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - leden 2019 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14081-3 +A1 (732823) - leden 2019 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824) - leden 2015 aktuální vydání

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

340 Kč

ČSN EN 15228 (732828) - srpen 2009

Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení

190 Kč

ČSN EN 16873 (961526) - květen 2017

Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč