ČSN 49 1582 (491582)

Dřevěné sloupy

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a dodávky dřevěných sloupů impregnovaných, používaných na stožáry sdělovacích a elektrických vedení, chmelnicové konstrukce, příp. na jiné účely, včetně příslušenství sloupů. Za pozornost stojí čl. 12 ve všeobecné části, který obsahuje výčet impregnačních prostředků a v návaznosti na něj čl. 28 o kontrole správnosti impregnace. K normě je připojena kap. VI. Ochrana zdraví při práci, jíž se většinou odkazuje na ČSN 49 0600, ON 49 0811, ČSN 49 0071 a ČSN 65 0201. Navíc se požaduje, aby pro každou práci a pro každý druh impregnačního prostředku byly vypracovány zvláštní vnitropodnikové (bezpečnostní) pokyny a pravidla. ČSN 49 1582 byla schválena 24.6.1980 a nabyla účinnosti od 1.5.1981. Nahradila ČSN 49 1582 z r.1966.
"Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 doplňuje čl. 12 o kreosotový olej 90.
"Změnou b)-12/1989" se s účinností od 1.2.1990 zcela mění text čl. 12 a 28 a provádějí další úpravy textu v několika článcích, zejména v souvislosti se změnou seznamu impregnačních prostředků.

Označení ČSN 49 1582 (491582)
Katalogové číslo 4288
Cena 190 Kč190
Datum schválení 24. 6. 1980
Datum účinnosti 1. 5. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963042886
Změny a opravy Za 2.89, Zb 12.89
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 15 82
  • ČSN 491582
  • ČSN 49 15 82 : 1980
  • ČSN 491582:1980
  • ČSN 49 1582:1980