ICS 79.080 - Dřevěné polotovary

ČSN EN 13756 (490005) - červen 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16818 (490677) - červen 2019

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 49 1511 (491511) - březen 1973

Bukové prírezy na ohýbaný nábytok

190 Kč

ČSN 49 1582 (491582) - červen 1980

Dřevěné sloupy

190 Kč

ČSN 49 1720 (491720) - leden 1989

Přířezy bednové z jemnořezu

125 Kč

ČSN 49 2105 (492105) - srpen 1994

Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. Požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN 14762 (492107) - listopad 2006

Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody

190 Kč

ČSN 49 2108 (492108) - září 1993

Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry

190 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - duben 2017 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

350 Kč

ČSN EN 13990 (492110) - září 2004

Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva

230 Kč

ČSN EN 14519 (492111) - srpen 2006

Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem a drážkou

230 Kč

ČSN EN 14915 +A1 (492113) - leden 2018

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 14915 +A2 (492113) - srpen 2020

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15146 (492114) - srpen 2007

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky

230 Kč

ČSN 49 2120 (492120) - září 2012 aktuální vydání

Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování

230 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - duben 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti

230 Kč

ČSN EN 1533 (492123) - únor 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - červenec 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13696 (492125) - červenec 2009

Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - září 2010

Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - červen 2010 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

350 Kč

ČSN EN 14761 +A1 (492131) - listopad 2008 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky

230 Kč

ČSN EN 13488 (492132) - březen 2004 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

340 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

350 Kč

ČSN EN 13228 (492134) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - září 2013 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

340 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - listopad 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - říjen 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - březen 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13307-1 (492145) - srpen 2007

Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13307-2 (492145) - květen 2010

Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 2: Řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 49 2301 (492301) - listopad 1983

Dyhy. Základné a spoločné ustanovenia

125 Kč

ČSN 49 2315 (492315) - leden 1985

Okrasné dyhy

125 Kč

ČSN 49 2316 (492316) - duben 1984

Konštrukčné dyhy

65 Kč

ČSN 49 2320 (492320) - červen 1989

Sesazenky a hrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, opr. 5.97, Z2 8.04t

254 Kč

ČSN EN 14279 +A1 (492920) - září 2009 aktuální vydání

Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace

340 Kč

ČSN 49 3160-1 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení

190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve

125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

125 Kč

ČSN EN 15534-1 +A1 (649330) - červen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15534-4 (649330) - červen 2014

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15534-5 (649330) - červen 2014

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15534-6 +A1 (649330) - květen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17158 (649331) - listopad 2018

Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14374 (732839) - květen 2005

Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky

340 Kč

ČSN EN 14229 (732845) - duben 2011

Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

440 Kč