ČSN 49 0108 (490108)

Drevo. Zisťovanie hustoty.

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 3131:1975. Údaje souhlasné s ISO 3131:1975 jsou označené postranní čárou na levém okraji textu. Norma stanoví metodu zjišťování hustoty dřeva (poměr hmotnosti dřeva k jeho objemu) při fyzikálních a mechanických zkouškách, a to pro případ určité vlhkosti dřeva v době zkoušky, pro případ úplně suchého dřeva, jakož i pro případ konvenční hustoty (poměr hmotnosti zkušebního tělesa v úplně suchém stavu k jeho objemu při dané vlhkosti nebo při vlhkosti stejné nebo vyšší než je mez nasycení buněčných stěn dřeva. ČSN 49 0108 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 44 0108 z 18.6.1979, což v normě není (omylem) uvedeno. Bylo to oznámeno v částce 14/1992 Věst. FÚNM pod pol. č. 39.

Označení ČSN 49 0108 (490108)
Katalogové číslo 32074
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320748
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 01 08
  • ČSN 490108
  • ČSN 49 01 08 : 1993
  • ČSN 490108:1993
  • ČSN 49 0108:1993