Třída 4901 - Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0102 (490102) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania priemernej šírky letokruhov a priemerného podielu letného dreva

190 Kč

ČSN 49 0103 (490103) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach

125 Kč

ČSN 49 0104 (490104) - srpen 1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti

125 Kč

ČSN 49 0108 (490108) - únor 1993

Drevo. Zisťovanie hustoty.

125 Kč

ČSN 49 0110 (490110) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0111 (490111) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0112 (490112) - červen 1979

Drevo. Tlak naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0113 (490113) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0114 (490114) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien

125 Kč

ČSN 49 0115 (490115) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe

125 Kč

ČSN 49 0116 (490116) - únor 1980

Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe

125 Kč

ČSN 49 0117 (490117) - červen 1979

Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe

125 Kč

ČSN 49 0118 (490118) - červen 1979

Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien

125 Kč

ČSN 49 0119 (490119) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti

125 Kč

ČSN 49 0126 (490126) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania napúčavosti

230 Kč

ČSN 49 0128 (490128) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania zosýchavosti

230 Kč

ČSN 49 0134 (490134) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania odolnosti proti oderu

125 Kč

ČSN 49 0135 (490135) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek

125 Kč

ČSN 49 0136 (490136) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania tvrdosti podľa Janky

125 Kč

ČSN 49 0137 (490137) - únor 1983

Drevo. Metóda zisťovania dynamickej tvrdosti

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14966 (490141) - srpen 2006

Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech

230 Kč

ČSN EN 323 (490142) - duben 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

125 Kč

ČSN EN 322 (490143) - březen 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 318 (490145) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

190 Kč

ČSN 49 0146 (490146) - září 1980

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode

125 Kč

ČSN EN 310 (490147) - prosinec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

125 Kč

ČSN 49 0148 (490148) - duben 1993

Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek

125 Kč

ČSN EN 382-1 (490148) - červenec 1995

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem

125 Kč

ČSN EN 382-2 (490148) - červen 1996

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky

125 Kč

ČSN EN 321 (490149) - červen 2002 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním

190 Kč

ČSN EN 319 (490151) - červen 1994

Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

190 Kč

ČSN EN 320 (490155) - září 2011 aktuální vydání

Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13446 (490156) - leden 2003

Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 13879 (490157) - leden 2003

Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky

190 Kč

ČSN EN 311 (490159) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 717-1 (490163) - květen 2005

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

350 Kč

ČSN EN 717-3 (490163) - listopad 1997

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - září 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

230 Kč

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda"

230 Kč

ČSN EN 1087-1 (490165) - listopad 1996

Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška

125 Kč

ČSN EN 317 (490166) - prosinec 1995

Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

125 Kč

ČSN EN 314-1 (490173) - srpen 2005 aktuální vydání

Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 314-2 (490173) - září 1995

Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky

125 Kč

ČSN EN 13354 (490175) - červen 2009

Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16526 (490181) - srpen 2015

Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 324-1 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

125 Kč

ČSN EN 324-2 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

125 Kč

ČSN EN 325 (490183) - srpen 2012 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 326-1 (490184) - červen 1997

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

190 Kč

ČSN EN 326-2 +A1 (490184) - březen 2015 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby

350 Kč

ČSN EN 326-3 (490184) - červenec 2004 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek

190 Kč