ČSN EN 717-3 (490163)

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

ČSN EN 717-3 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 717-3:1996. Evropská norma EN 717-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metodu, známou jako lahvová metoda, pro stanovení úniku formaldehydu ze surových desek ze dřeva. Podstata zkoušky: Únik formaldehydu se stanoví zavěšením zkušebních těles o známé hmotnosti nad hladinu destilované vody v uzavřené nádobě při stálé teplotě. Formaldehyd uvolněný ze zkušebních těles během vymezeného časového úseku je absorbován vodou. Obsah formaldehydu ve vodě se stanoví fotometricky s pomocí acetylacetonu jako činidla a výsledek se vyjádří v mg formaldehydu na kilogram suché desky. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky , kapitolu 4 - Chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Zkušební tělesa, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků, kapitolu 9 - Protokol o zkoušce a několik nákresů. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 717-3 (49 0163) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 717-3 (490163)
Katalogové číslo 50807
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963508078
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 717-1 (490163)
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou