ČSN 49 1020 (491020)

Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky

ČSN 49 1020 Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 4472:1983. Údaje souhlasné s ISO 4472:1983 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Články 4.15, 5.5 a 6.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Norma platí pro složení, tvar, konstrukci, rozměry, hmotnost, páskování, balení a identifikaci svazků a velkoobjemových svazků omítaného a neomítaného, hoblovaného nebo nehoblovaného jehličnatého a listnatého řeziva. Specifikuje možnost přepravy pražců pro koleje úzkorozchodné na výměnných paletách. Čl.4.15 (zezávazněn) až 4.18 se týkají: Vázání svazků a velkoobjemových svazků. Počet a umístění vázacích prostředků musí zajistit tvar, dostatečné spojení, pevnost, kompaktnost a stabilitu svazků a velkoobjemových svazků tak, aby se usnadnila mechanická manipulace a aby se zabránilo poškození řeziva. Jako vázací prostředky se používá ocelová a syntetická páska nebo ocelový drát. Počet opásání svazku se musí rovnat počtu prokladů po délce svazku. Opásání musí být vedeno přes proklady nebo vedle nich, ve vzdálenosti nepřekračující šířku prokladů. K ochraně řeziva před mechanickým poškozením se doporučuje uložit pod ocelový drát na hranách svazků a velkoobjemových svazků ochranné rohy. Dále, v čl.5.5 (zezávazněn) jsou uvedeny povinnosti dodavatele takto: "Dodavatel je povinen stanovit maximální přepravní hmotnost svazků a velkoobjemových svazků. Tato se stanoví při maximální přepravní vlhkosti dřeva a podle uvažovaného zdvihacího a dopravního zařízení dodavatele a odběratele a na překladištích. U balených svazků se maximální přepravní hmotnost stanoví podle vlhkosti v době balení." Konečně v čl.6.7 (zezávazněn) se stanoví: "U všech svazků musí být vyznačena hmotnost v kg a u svazků řeziva různých délek také těžiště, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich přepravě a manipulaci s nimi." ČSN 49 1020 byla vydána v červnu 1993. Nahradila ČSN 49 1020 z 5.6.1981

Označení ČSN 49 1020 (491020)
Katalogové číslo 32131
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1993
Datum účinnosti 1. 7. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963321318
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 49 1109 (491109)
Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 10 20
  • ČSN 491020
  • ČSN 49 10 20 : 1993
  • ČSN 491020:1993
  • ČSN 49 1020:1993