ČSN EN 969 (132075) Zrušená norma

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 969 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky a příslušné metody zkoušek použitelné na trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a na jejich spoje pro zařízení, používaná pro konstrukci potrubí:
- dopravující vzduch nebo hořlavé plyny (např. zemní plyn nebo svítiplyn) při přetlaku do 16 bar;
- nadzemní nebo podzemní.
POZNÁMKA 1 - Hořlavý plyn je takový plyn nebo jakákoliv hořlavá látka, která je v plynném stavu při teplotě 15 °C a přetlaku 1 bar.
POZNÁMKA 2 - V této normě se všechny tlaky rozumí jako poměrné vyjádřené v barech (100 kPa = 1 bar).
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Rozumí se buď přetlak nebo podtlak ve vztahu k tlaku atmosférickému.
Tato norma stanoví požadavky na materiál, rozměry a tolerance, mechanické vlastnosti a standardní nátěry trubek a tvarovek z tvárné litiny. Rovněž stanoví požadavky na funkčnost všech zmíněných komponent včetně jejich spojů.
Tato norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané libovolným způsobem nebo vyráběné svařováním jednotlivých odlitků, stejně jako pro odpovídající spoje v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 40 do DN 2 000 včetně.
Tato norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství, které jsou:
- opatřeny na konci hrdlovými spoji nebo přírubami pro spojení s dalšími dílci pomocí různých typů těsnění, která jsou mimo rozsah platnosti této normy;
- běžně dodávané s vnější nebo vnitřní povrchovou ochranou;
- vhodné pro dopravu plynu o teplotě mezi -15 °C až +50 °C.

Označení ČSN EN 969 (132075)
Katalogové číslo 21073
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963210735
Změny a opravy A1 2.00t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 969 (132075)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)