Třída 1320 - Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN EN 14525 (132040) - březen 2023 nové vydání

Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PVC-O, PE a vulkánfíbru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12842 (132060) - duben 2013 aktuální vydání

Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 545 (132070) - květen 2015 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008

Pokyny k používání EN 545

190 Kč

ČSN EN 969 (132075) - březen 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

570 Kč

ČSN EN 15655-1 (132077) - září 2019

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15655-2 (132077) - květen 2021

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15189 (132078) - květen 2007

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-1 +A1 (132080) - květen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-2 (132080) - červen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14628-1 (132081) - únor 2021

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody - Část 1: PE povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo