Třída 13 - ARMATURY A POTRUBÍ

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN EN 1333 (130009) - říjen 2006 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN

125 Kč

ČSN 13 0010 (130010) - červenec 1989 aktuální vydání

Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

340 Kč

ČSN EN ISO 6708 (130015) - listopad 1996

Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

125 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

355 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.19t, A3 5.19t, A2 5.19t, A7 10.20t, A8 4.22t

1 280 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.19t, A2 3.21t, A3 3.21t, A1 9.21t, A4 4.22t

3 105 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

440 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.19t, A1 10.19t, A2 4.22t

610 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

475 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - listopad 2018 aktuální vydání

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

440 Kč

ČSN 13 0072 (130072) - srpen 1990

Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

190 Kč

ČSN 13 0100 (130100) - září 1982

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie

125 Kč

ČSN 13 0101 (130101) - duben 1983

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování

125 Kč

ČSN 13 0104 (130104) - srpen 1983

Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace

125 Kč

ČSN 13 0108 (130108) - květen 1974

Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

350 Kč

ČSN 13 0300 (130300) - březen 1991

Potrubí. Materiál pro normalizované součásti potrubí

125 Kč

ČSN 13 0420 (130420) - květen 1990

Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování

230 Kč

ČSN 13 0555 (130555) - duben 1990

Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek

230 Kč

ČSN 13 0725 (130725) - březen 1990

Potrubí. Třmeny pro potrubí

125 Kč

ČSN 13 0871 (130871) - březen 1990

Potrubí. Stojany kotevní

125 Kč

ČSN 13 1022 (131022) - leden 1985

Potrubí. Svařované a bezešvé trubky z ocelí třídy 17 pro potrubí. Konstrukční požadavky

230 Kč

ČSN 13 1030 (131030) - leden 1988

Potrubí. Bezešvé ocelové trubky pro potrubí PN 40 až PN 250. Výběr rozměrů pro konstrukci

125 Kč

ČSN 13 1075 (131075) - březen 1990

Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování

230 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - prosinec 2019 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

945 Kč

ČSN EN 1092-2 (131170) - leden 1999

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

440 Kč

ČSN EN 1092-3 (131170) - červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

460 Kč

ČSN EN 1092-4 (131170) - leden 2003

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

340 Kč

ČSN EN 1759-1 (131175) - srpen 2005

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24

770 Kč

ČSN EN 1759-3 (131175) - červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.05t

370 Kč

ČSN EN 1759-4 (131175) - červenec 2004

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

230 Kč

ČSN 13 1180 (131180) - srpen 1987

Potrubí a armatury. Záslepky potrubí PN 6 až PN 40

125 Kč

ČSN 13 1350 (131350) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 6

65 Kč

ČSN 13 1351 (131351) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 16

65 Kč

ČSN 13 1355 (131355) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 6

65 Kč

ČSN 13 1356 (131356) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 16

65 Kč

ČSN 13 1360 (131360) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby ploché PN 2,5

65 Kč

ČSN 13 1365 (131365) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 6

65 Kč

ČSN 13 1366 (131366) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 16

65 Kč

ČSN 13 1370 (131370) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 6

65 Kč

ČSN 13 1371 (131371) - únor 2003 aktuální vydání

Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16

65 Kč

ČSN 13 1500 (131500) - prosinec 1987

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití

65 Kč

ČSN EN 1515-1 (131501) - květen 2001

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

230 Kč

ČSN EN 1515-2 (131501) - srpen 2002

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

340 Kč

ČSN EN 1515-3 (131501) - duben 2006

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

190 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - květen 2022 nové vydání

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU

340 Kč

ČSN 13 1505 (131505) - květen 1990

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 13 1520 (131520) - prosinec 1987

Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

190 Kč

ČSN 13 1530 (131530) - prosinec 1987

Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

125 Kč

ČSN 13 1540 (131540) - prosinec 1984

Potrubí a armatury. Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou

65 Kč

ČSN 13 1550 (131550) - únor 1984

Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.86t, Zb 12.90

315 Kč

ČSN EN 1514-1 (131550) - září 2013

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1514-2 +A1 (131550) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-3 (131550) - září 2013

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-4 (131550) - září 2013

Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1514-6 (131550) - srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 1514-7 (131550) - prosinec 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 1514-8 (131550) - červenec 2005

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby

190 Kč

ČSN EN 1591-1 (131551) - květen 2015 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

590 Kč

ČSN EN 1591-2 (131551) - prosinec 2008

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1591-4 (131551) - duben 2014

Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551) - únor 2009

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov

550 Kč

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - březen 2017

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

340 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Kontrola a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 13 1564 (131564) - červen 1988

Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou. Technické předpisy

65 Kč

ČSN 13 1570 (131570) - červen 1988

Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou PN 63 až PN 250

65 Kč

ČSN EN 12560-1 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich

230 Kč

ČSN EN 12560-2 (131580) - červen 2014 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-3 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE

190 Kč

ČSN EN 12560-4 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-5 (131580) - duben 2002 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-6 (131580) - srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN EN 12560-7 (131580) - leden 2005

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby

230 Kč

ČSN 13 1800 (131800) - březen 1968

Potrubí. Desková dna přivařovací. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 13 1815 (131815) - září 1988

Potrubí. Desková dna přivařovací PN 40 až PN 250

125 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - říjen 2021 aktuální vydání

Spoje kovových potrubí pro hydraulické/pneumatické systémy a pro obecné použití - Metody zkoušení spojů pro hydraulické/pneumatické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14525 (132040) - červenec 2005

Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru

340 Kč

ČSN EN 12842 (132060) - duben 2013 aktuální vydání

Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 545 (132070) - květen 2015 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008

Pokyny k používání EN 545

190 Kč

ČSN EN 969 (132075) - březen 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

570 Kč

ČSN EN 15655-1 (132077) - září 2019

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15655-2 (132077) - květen 2021

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15189 (132078) - květen 2007

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-1 +A1 (132080) - květen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-2 (132080) - červen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14628-1 (132081) - únor 2021

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody - Část 1: PE povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 13 2109 (132109) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatych odstredivo

125 Kč

ČSN 13 2110 (132110) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek

65 Kč

ČSN 13 2111 (132111) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame

32 Kč

ČSN 13 2112 (132112) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame liate odstredivo

32 Kč

ČSN 13 2120 (132120) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché

65 Kč

ČSN 13 2125 (132125) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody

32 Kč

ČSN 13 2140 (132140) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená

32 Kč

ČSN EN 10253-1 (132200) - leden 2001

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 1: Uhlíková ocel k tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních požadavků

350 Kč

ČSN EN 10253-2 (132200) - srpen 2022 nové vydání

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

965 Kč

ČSN EN 10253-3 (132200) - červenec 2009

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 3: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10253-4 (132200) - listopad 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.20t, Oprava 2 12.20t, Oprava 3 11.22t

830 Kč

ČSN EN 1123-1 (132201) - březen 2000

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

460 Kč

ČSN EN 1123-2 +A1 (132201) - březen 2008 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry

550 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - říjen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky na podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

340 Kč

ČSN 13 2205 (132205) - září 1973

Potrubí. Tvarovky T a Y. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 1124-1 (132220) - říjen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

460 Kč

ČSN EN 1124-2 (132220) - prosinec 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odvádění odpadních vod - Část 2: Systém S, tvary a rozměry

350 Kč

ČSN EN 1124-3 (132220) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X; rozměry

440 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - červen 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

350 Kč

ČSN EN 10241 (132230) - říjen 2001 aktuální vydání

Ocelové potrubní tvarovky se závity

350 Kč

ČSN 13 2300 (132300) - březen 1968

Potrubí. Trubková hrdla přivařovací. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.74t

157 Kč

ČSN 13 2305 (132305) - září 1988

Potrubí. Trubková hrdla přivařovací PN 40 až PN 250

125 Kč

ČSN 13 2370 (132370) - červenec 1975

Potrubí. Přechody trubkové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 13 2380 (132380) - březen 1975

Potrubí. Přechody trubkové Js 20 až Js 350, Jt 40 až Jt 100

65 Kč

ČSN 13 2390 (132390) - březen 1975

Potrubí. Přechody trubkové svařované Js 400 až Js 2000, Jt 2,5 až Jt 64

65 Kč

ČSN 13 2605 (132605) - duben 1962

Potrubí. Svařované oblouky z trubek. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 13 2754 (132754) - březen 1975

Potrubí. Vlnové kompenzátory osové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.77t

262 Kč

ČSN 13 3000 (133000) - srpen 1981

Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89, Z2 9.96t

382 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - září 2018 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

190 Kč

ČSN EN 736-2 (133001) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

230 Kč

ČSN EN 736-3 (133001) - září 2008 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

230 Kč

ČSN EN ISO 22153 (133001) - říjen 2021

Elektrické pohony pro průmyslové armatury - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - září 2018 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - říjen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.20t

250 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - květen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 19 (133004) - leden 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Označování kovových armatur

190 Kč

ČSN 13 3005-1 (133005) - červen 1994

Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - leden 2011 aktuální vydání

Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 22109 (133007) - srpen 2020

Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16668 +A1 (133008) - červen 2020 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje

440 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1267 (133010) - srpen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny

350 Kč

ČSN EN 12516-1 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 12516-2 +A1 (133011) - květen 2022 nové vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12516-3 (133011) - srpen 2003 aktuální vydání

Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

ČSN EN 12516-4 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12760 (133015) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 13 3020 (133020) - listopad 1993

Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití

340 Kč

ČSN EN 1503-1 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

190 Kč

ČSN EN 1503-2 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách

230 Kč

ČSN EN 1503-3 (133022) - leden 2002 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách

125 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - září 2016 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12570 (133023) - květen 2001

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.20t

145 Kč

ČSN EN 558 (133031) - září 2022 nové vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - leden 2011 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

340 Kč

ČSN EN 16722 (133036) - duben 2016

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13709 (133040) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

230 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - listopad 2022 nové vydání

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13397 (133055) - srpen 2002

Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů

230 Kč

ČSN 13 3060-1 (133060) - květen 1988

Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 13 3060-2 (133060) - leden 1978

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89t, Z2 6.93

255 Kč

ČSN 13 3060-3 (133060) - leden 1978

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89t, Zb 8.90, Z3 6.93

190 Kč

ČSN 13 3060-4 (133060) - říjen 1993

Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur

230 Kč

ČSN EN 12569 (133065) - duben 2021 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12351 (133070) - září 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61518 (133085) - listopad 2001

Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5210 (133090) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15081 (133095) - duben 2008

Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-1 (133096) - červen 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - duben 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-4 (133096) - duben 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-5 (133096) - listopad 2022

Průmyslové armatury - Pohony - Část 5: Pneumatické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 28233 (133200) - duben 1997

Termoplastové armatury - Krouticí moment - Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN ISO 8659 (133201) - duben 2022 nové vydání

Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 16135 (133210) - leden 2007

Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

530 Kč

ČSN EN ISO 16136 (133215) - leden 2007

Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 16137 (133220) - leden 2007

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 16138 (133225) - leden 2007

Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 16139 (133230) - leden 2007

Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 21787 (133235) - leden 2007

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

420 Kč

ČSN EN 15389 (133240) - leden 2009

Průmyslové armatury - Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky

340 Kč

ČSN 13 3503 (133503) - listopad 1984

Průmyslové armatury. Ventily s regulační kuželkou. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 13789 (133550) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily

230 Kč

ČSN EN 1984 (133710) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ocelová šoupátka

230 Kč

ČSN EN 1171 (133720) - březen 2016 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Litinová šoupátka

340 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi

340 Kč

ČSN EN ISO 10434 (133750) - březen 2021 aktuální vydání

Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 593 (133901) - květen 2018 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 13 4001 (134001) - květen 1991

Průmyslové armatury. Ventily zpětné. Technické předpisy

190 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - květen 2022 nové vydání

Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury

230 Kč

ČSN EN ISO 17292 (134105) - červenec 2016 aktuální vydání

Kohouty kovové kulové pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1983 (134107) - duben 2014 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli

230 Kč

ČSN 13 4110 (134110) - červen 1990

Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16

230 Kč

ČSN EN 13547 (134112) - červen 2014

Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi

340 Kč

ČSN EN 331 ed. 2 (134120) - srpen 2016 aktuální vydání

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

440 Kč

ČSN 13 4130 (134130) - březen 1991

Kohouty kulové čepové PN 16

125 Kč

ČSN 13 4202 (134202) - listopad 1979

Průmyslové armatury. Zpětné a koncové klapky. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 13 4309-1 (134309) - duben 1993

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN 13 4309-2 (134309) - květen 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky

230 Kč

ČSN 13 4309-3 (134309) - květen 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků

230 Kč

ČSN 13 4309-4 (134309) - duben 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky

125 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.17t, A2 1.20t

480 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - červen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

340 Kč

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - duben 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou

230 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN ISO 4126-6 (134310) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - únor 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

475 Kč

ČSN 13 4501-2 (134501) - květen 1990

Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování

190 Kč

ČSN 13 4509-2 (134509) - červenec 1985

Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin

230 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - leden 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (134510) - září 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60534-2-4 (134510) - březen 2010

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60534-2-5 (134510) - duben 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-5: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin vícestupňovými regulačními armaturami s mezistupňovou regulací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60534-3-2 (134510) - únor 2002

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-2: Rozměry - Stavební délky FTF pro regulační armatury s rotačním pohybem uzávěru s výjimkou motýlových klapek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-3-3 (134510) - prosinec 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-3: Rozměry - Stavební délky dvojcestných regulačních kulových ventilů přímých s konci pro přivaření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60534-4 (134510) - březen 2007

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 60534-5 (134510) - srpen 2004

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60534-6-1 (134510) - červen 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k armaturám - Oddíl 1: Montáž polohovacích regulátorů na pohony zdvihu

230 Kč

ČSN EN 60534-6-2 (134510) - říjen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6-2: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k regulačním armaturám - Polohovací regulátory připojované k otočným pohonům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-7 (134510) - září 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - květen 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510) - říjen 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510) - červen 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60534-9 (134510) - duben 2008

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 9: Zkušební metoda na odezvu měřicího systému z úrovně vstupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 (134510) - listopad 2019

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60534-4 ed. 2 (134510) - srpen 2022

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1349 (134511) - červenec 2010 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy

230 Kč

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) - červenec 2012 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61514 (134590) - listopad 2002

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Metody hodnocení výkonu polohovacích regulátorů armatury s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61514-2 ed. 2 (134590) - duben 2014

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6553 (134800) - červenec 2017

Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 26704 (134801) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Klasifikace

190 Kč

ČSN EN 27841 (134810) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 27842 (134811) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 26948 (134812) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik

125 Kč

ČSN EN 1487 (135800) - únor 2016 aktuální vydání

Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky

350 Kč

ČSN EN 1488 (135801) - červen 2022 nové vydání

Armatury budov - Pojistné skupiny pro expanzní vodu - Zkoušky a požadavky

350 Kč

ČSN EN 1489 (135802) - únor 2001

Armatury budov - Pojistné ventily - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1490 (135803) - únor 2016 aktuální vydání

Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky

340 Kč

ČSN EN 1491 (135804) - únor 2001

Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1213 (135820) - únor 2001

Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

340 Kč

ČSN EN 13828 (135821) - květen 2005 aktuální vydání

Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 817 (135822) - leden 2009 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky

440 Kč

ČSN EN 15092 (135823) - leden 2009

Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 1567 (135826) - květen 2001

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 16145 (135901) - červenec 2013

Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie - Obecné technické požadavky

340 Kč

ČSN EN 16146 +A1 (135902) - květen 2015 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky

340 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - říjen 2014 aktuální vydání

Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

360 Kč

ČSN EN 124-1 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

350 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku

350 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

350 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

440 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - duben 2017 aktuální vydání

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

440 Kč

ČSN EN 1433 (136302) - listopad 2003

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.05t, A1 2.06t

635 Kč

ČSN EN 13101 (136352) - červenec 2003

Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

370 Kč

ČSN EN 14396 (136353) - březen 2005 aktuální vydání

Žebříky pevně zabudované v šachtách

350 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

350 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - srpen 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

350 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - červen 2017 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody

190 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - listopad 2016 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

190 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - květen 2018 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

190 Kč

ČSN EN 13564-1 (136370) - květen 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - listopad 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - březen 2005 aktuální vydání

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti

190 Kč

ČSN EN 12380 (136371) - září 2003

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody

340 Kč

ČSN 13 6503 (136503) - duben 1990

Armatury vodárenské. Navrtávací pasy. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 13 6651 (136651) - duben 1989

Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.98t

475 Kč

ČSN 13 7100 (137100) - květen 1963

Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy

340 Kč

ČSN EN 200 (137102) - únor 2009 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace

440 Kč

ČSN EN 816 (137103) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10

350 Kč

ČSN EN 1111 (137105) - srpen 2018 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky

550 Kč

ČSN EN 1287 (137106) - únor 2020 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky

440 Kč

ČSN EN 1286 (137107) - prosinec 2000

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - červen 2014 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

550 Kč

ČSN EN 1074-1 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 1074-2 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.04t

295 Kč

ČSN EN 1074-3 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

190 Kč

ČSN EN 1074-4 (137111) - listopad 2001 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

230 Kč

ČSN EN 1074-5 (137111) - březen 2002 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury

230 Kč

ČSN EN 1074-6 (137111) - červenec 2009 aktuální vydání

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty

230 Kč

ČSN 13 7130 (137130) - únor 1986

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery

125 Kč

ČSN 13 7146 (137146) - březen 1985

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily s otočným výtokom. Rozmery

65 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - říjen 2017 aktuální vydání

Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

360 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky

340 Kč

ČSN EN 1112 (137197) - říjen 2008 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN 13 7200 (137200) - červenec 1988

Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 8.94, Z3 3.97t

404 Kč

ČSN EN 248 (137203) - červenec 2003 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné technické požadavky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 274-1 (137210) - leden 2003

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 274-2 (137210) - leden 2003

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 274-3 (137210) - leden 2003

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 3: Řízení jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 12541 (137211) - prosinec 2003 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

350 Kč

ČSN EN 14124 (137222) - srpen 2005 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem

230 Kč

ČSN EN 246 (137270) - září 2022 nové vydání

Zdravotnětechnické armatury - Obecné požadavky pro usměrňovače proudu

230 Kč

ČSN 13 7300 (137300) - únor 1967

Drobné armatúry pre ústredné vykurovanie. Parné uzavieracie ventily a posúvače. Technické predpisy

125 Kč

ČSN 13 7400 (137400) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Prehľad

65 Kč

ČSN 13 7401 (137401) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t

315 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - listopad 2013 aktuální vydání

Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 13 7410 (137410) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t

190 Kč

ČSN 13 7411 (137411) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t

97 Kč

ČSN 13 7412 (137412) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou

65 Kč

ČSN 13 7420 (137420) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom s prípojkou pre hadicu

65 Kč

ČSN 13 7421 (137421) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s čapom a prípojkou pre hadicu

65 Kč

ČSN 13 7426 (137426) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty dvojité s čapom a prípojkami pre hadice

65 Kč

ČSN 13 7450 (137450) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce nátrubkové k plynovým spotrebičom

65 Kč

ČSN 13 7451 (137451) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce čapové k plynovým spotrebičom

65 Kč

ČSN EN 15069 (137460) - listopad 2008

Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva

550 Kč

ČSN 13 7501 (137501) - říjen 1989

Tlakoměrové kohouty. Ventily a další součásti tlakoměrových přípojek. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 13 7510 (137510) - říjen 1989

Tlakoměrové kohouty PN 16

65 Kč

ČSN 13 7517 (137517) - říjen 1989

Tlakoměrové ventily PN 250, PN 630

65 Kč

ČSN 13 7524 (137524) - říjen 1989

Součásti tlakoměrových přípojek PN 630

190 Kč

ČSN 13 7530 (137530) - říjen 1989

Tlakoměrové kondenzační smyčky PN 250

125 Kč

ČSN 13 7540 (137540) - říjen 1989

Ploché těsnění pro tlakoměrové přípojky

65 Kč

ČSN 13 7602 (137602) - září 1989

Strojárske skrutkovanie. Technické požiadavky a metódy skúšok

125 Kč

ČSN 13 7603 (137603) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel k zaskrutkovaniu a otvory v telese pre ploché tesnenia. Konštrukcia a základné rozmery

190 Kč

ČSN 13 7604 (137604) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel pod prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7605 (137605) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Menovité svetlosti

125 Kč

ČSN 13 7606 (137606) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Pripojovacie závity

125 Kč

ČSN 13 7607 (137607) - září 1985

Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy

230 Kč

ČSN 13 7610 (137610) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych prípojok na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7611 (137611) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych redukčných prípojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7636 (137636) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych a medzistenových spojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7637 (137637) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych redukčných spojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7638 (137638) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na privarenie na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7639 (137639) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na spájkovanie na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7640 (137640) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá uhlových spojok. Konštrukcie a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7641 (137641) - květen 1988

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá spojok T. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7643 (137643) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. Uhlové hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7644 (137644) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. T - hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7656 (137656) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Zárezné krúžky. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7658 (137658) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Tesniace kuželíky. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7665 (137665) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7675 (137675) - únor 1984

Strojárske skrutkovanie. Poistné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7680 (137680) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. Ploché tesnenie. Rozmery

65 Kč

ČSN 13 7700 (137700) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Strojírenská šroubení nepájená. Přehled

125 Kč

ČSN 13 7701 (137701) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Strojírenská šroubení pájená. Přehled

125 Kč

ČSN 13 7702 (137702) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Zvlášť lehká šroubení pájená. Přehled

65 Kč

ČSN 13 7705 (137705) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Strojírenská šroubení nepájená. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.65t

157 Kč

ČSN 13 7706 (137706) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Strojírenská šroubení pájená. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 13 7707 (137707) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Zvlášť lehká šroubení pájená. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 13 7720 (137720) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky přímé s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7721 (137721) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky přímé s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7722 (137722) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky úhlové s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7723 (137723) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky úhlové s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7724 (137724) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky T s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7725 (137725) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky T s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7726 (137726) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7727 (137727) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7728 (137728) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné T s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7729 (137729) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné T s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7730 (137730) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky přímé

32 Kč

ČSN 13 7731 (137731) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky úhlové

32 Kč

ČSN 13 7732 (137732) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T

32 Kč

ČSN 13 7733 (137733) - říjen 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T redukované

32 Kč

ČSN 13 7736 (137736) - duben 1962

Strojírenská šroubení nepájená. Otočné trubkové spojky L Jt 6

32 Kč

ČSN 13 7737 (137737) - duben 1962

Strojírenská šroubení nepájená. Otočné trubkové spojky Z Jt 6

32 Kč

ČSN 13 7738 (137738) - duben 1962

Strojírenská šroubení nepájená. Otočné trubkové spojky přímé Jt 6

32 Kč

ČSN 13 7739 (137739) - únor 1973

Strojírenská šroubení nepájená. Závity a rozměry připojovacích dutin pro mazací trubky

32 Kč

ČSN 13 7750 (137750) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Zvlášť lehká šroubení pájená. Příklady použití

65 Kč

ČSN 13 7770 (137770) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová lehká s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7771 (137771) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová lehká s plochým těsněním

65 Kč

ČSN 13 7772 (137772) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková lehká s kuželovým těsněním

65 Kč

ČSN 13 7773 (137773) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková lehká s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7774 (137774) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková lehká s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7775 (137775) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková lehká s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7780 (137780) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová těžká s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7781 (137781) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová těžká s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7782 (137782) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková těžká s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7783 (137783) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková těžká s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7784 (137784) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková těžká s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7785 (137785) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková těžká s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7791 (137791) - červen 1983

Šroubení. Šroubení trubková přivařovací s maticí se zářezy. Rozměry a provedení

190 Kč

ČSN 13 7821 (137821) - červenec 1955

Hadicové šroubení. Nízkotlaké letecké hadice s koncovkami

65 Kč

ČSN 13 7851 (137851) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek přímých s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7854 (137854) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Hrdla k zašroubování

32 Kč

ČSN 13 7855 (137855) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Hrdla s přírubou

65 Kč

ČSN 13 7856 (137856) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Závitové příruby

65 Kč

ČSN 13 7860 (137860) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek úhlových s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7861 (137861) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek úhlových s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7862 (137862) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Hrdla lehkých šroubení hrdlových s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7863 (137863) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Hrdla lehkých šroubení hrdlových s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7870 (137870) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek T s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7871 (137871) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek T s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7872 (137872) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Hrdla těžkých šroubení hrdlových s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7873 (137873) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Hrdla těžkých šroubení hrdlových s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7881 (137881) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Přímé spojky

32 Kč

ČSN 13 7882 (137882) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Redukční spojky

65 Kč

ČSN 13 7883 (137883) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Spojky s přírubou

65 Kč

ČSN 13 7885 (137885) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek úhlových

32 Kč

ČSN EN ISO 8434-1 (137885) - únor 2019 aktuální vydání

Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití - Část 1: 24° kónické spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 13 7886 (137886) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Kolena

65 Kč

ČSN 13 7890 (137890) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek T

32 Kč

ČSN 13 7891 (137891) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Spojky T

65 Kč

ČSN 13 7892 (137892) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek T redukovaných

32 Kč

ČSN 13 7896 (137896) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Křížové spojky

65 Kč

ČSN 13 7901 (137901) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Nátrubky

65 Kč

ČSN 13 7905 (137905) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Nátrubky lehkých šroubení trubkových s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7906 (137906) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Nátrubky lehkých šroubení trubkových s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7910 (137910) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Nátrubky těžkých šroubení trubkových s kuželovým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7911 (137911) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Nátrubky těžkých šroubení trubkových s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7932 (137932) - únor 1973

Strojírenská šroubení nepájená. Těsnicí prsteny přípojek pro mazací ocelové trubky

32 Kč

ČSN 13 7934 (137934) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Těsnící prsteny lehkých šroubení s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7935 (137935) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Těsnící prsteny těžkých šroubení s plochým těsněním

32 Kč

ČSN 13 7944 (137944) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Uzavírací kužele

65 Kč

ČSN 13 7955 (137955) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Přesuvné matice těžkých šroubení hrdlových a trubkových

32 Kč

ČSN 13 7956 (137956) - září 1989

Strojírenské šroubení. Převlečné matice a konce těsnicích kuželek hadic pro hydraulické mechanismy. Rozměry a přiřazení. Skupina tlaků 2

125 Kč

ČSN 13 7962 (137962) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Přesuvné zátky lehkých šroubení zátkových

32 Kč

ČSN 13 7963 (137963) - červen 1959

Strojírenská šroubení pájená. Přesuvné zátky těžkých šroubení zátkových

32 Kč

ČSN 13 7964 (137964) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení. Závitové zátky se závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7965 (137965) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení. Závitové zátky se závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7968 (137968) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Uzavírací matice

65 Kč

ČSN 13 7970 (137970) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Oka trubkových přípojek stavitelných

32 Kč

ČSN 13 7972 (137972) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Stavitelné přípojky jednostranné

65 Kč

ČSN 13 7973 (137973) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Stavitelné přípojky dvoustranné

65 Kč

ČSN 13 7974 (137974) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Stavitelné přípojky s hrdlem

65 Kč

ČSN 13 7975 (137975) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Stavitelné přípojky se dvěma hrdly

65 Kč

ČSN 13 7976 (137976) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Oka trubkových přípojek stavitelných T

32 Kč

ČSN 13 7990 (137990) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Šrouby trubkových přípojek stavitelných s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7991 (137991) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Šrouby trubkových přípojek stavitelných s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7992 (137992) - únor 1973

Strojírenská šroubení nepájená. Přesuvné šrouby přípojek pro mazací ocelové trubky

32 Kč

ČSN 13 7993 (137993) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Šrouby pro přípojky

65 Kč

ČSN 13 7994 (137994) - červenec 1962

Zvlášť lehká šroubení pájená. Šrouby s hrdlem pro přípojky

65 Kč

ČSN 13 7995 (137995) - únor 1973

Strojírenská šroubení nepájená. Připojovací hrdla pro mazací trubky

32 Kč

ČSN 13 7996 (137996) - únor 1973

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky pro mazací trubky

65 Kč

ČSN EN 598 +A1 (138101) - únor 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 15542 (138105) - leden 2009

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 877 (138110) - květen 2022 nové vydání

Litinové potrubní systémy a jejich součásti pro odvod vody z provozů - charakteristika a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10242 (138200) - leden 1997

Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.98t, A1 8.00t, A2 12.03t

710 Kč

ČSN EN ISO 10806 (138230) - červen 2004

Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10284 (138252) - srpen 2001

Tvarovky z temperované litiny s konci pro spoje sevřením pro polyethylenové (PE) potrubní systémy

230 Kč

ČSN EN 1254-1 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky pro měkké nebo tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

340 Kč

ČSN EN 1254-2 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením

340 Kč

ČSN EN 1254-20 (138400) - leden 2022

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební metody, odkazy a doplňkové informace

550 Kč

ČSN EN 1254-3 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením

350 Kč

ČSN EN 1254-4 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem

230 Kč

ČSN EN 1254-5 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

340 Kč

ČSN EN 1254-6 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky pro spoje s kovovými, plastovými a vícevrstvými trubkami nasunutím

340 Kč

ČSN EN 1254-7 (138400) - prosinec 2021

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami lisováním

350 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - prosinec 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním

350 Kč

ČSN EN 13090 (138720) - červenec 2001

Prostředky pro provedení šroubových spojů plynového potrubí ve stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15266 (138910) - leden 2008

Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar

440 Kč

ČSN EN 14585-1 (139010) - srpen 2006

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 14800 (139020) - prosinec 2007

Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

550 Kč

ČSN EN 14917 (139030) - únor 2022 aktuální vydání

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč