ČSN EN ISP 11183-2 (369917) Zrušená norma

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AOM 1n managementu OSI - Komunikace managementu - Část 2: CMISE/ROSE pro AOM12 - Rozšířená komunikace managementu

ČSN EN ISP 11183-2 Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AOM 1n managementu OSI - Komunikace managementu - Část 2: CMISE/ROSE pro AOM12 - Rozšířená komunikace managementu
14 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 specifikuje, jak musí být prvek služby společného managementu informací (CMISE) OSI kombinovaný s prvkem služby vzdálených operací (ROSE) OSI použit pro poskytnutí úplného souboru operačních a oznamovacích služeb pro uživatele služby prvku CMISE dvou koncových systémů. Specifikuje vlastnosti protokolu CMIP/ROSE pro definici profilu rozšířené komunikace managementu AOM12. Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 může být použita společně s částí 1 a s transportním profilem v režimu se spojením, aby specifikovala úplný soubor spojovacích požadavků pro management systémů. Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 definuje úroveň podpory všech komunikačních vlastností managementu OSI vyžadovaných implementacemi. Specifikuje všeobecný účel způsobilostí komunikace managementu vyžadováním podpory všech funkčních jednotek CMIP kromě funkční jednotky rozšířených služeb. Ostatní profily mohou být definovány tak, že poskytují podsoubor zde specifikovaných způsobilostí. Podpora úplného souboru provozních a oznamovacích služeb a odpovídajících prvků protokolu nepředpokládá nutné použití těchto vlastností ve všech případech spojení. Výběr vlastností závisí na potřebách a dynamických požadavcích uživatelů služby prvku CMISE , kteří mohou volit mezi: rolemi aplikační entity; funkčními jednotkami; operační/oznamovací službou; volitelnými parametry. Předpokládá to pouze skutečnost, že implementace poskytovatele služeb CMISE/ROSE, která je ve shodě s normou, neomezuje způsobilosti uživatelů služby prvku CMISE a vyhovuje statickým požadavkům CMIP specifikovaným podle normy ISO/IEC 9596-1 a ISO/IEC 9596-2. POZNÁMKY 1 Činnosti a oznámení se vztahují k řízeným objektům. Specifikace a podpora těchto řízených objektů je mimo rozsah platnosti profilu AOM12. 2 Tato část normy ISO/IEC ISP 11183 je založena na normě ISO/IEC 9596-2, (SC21 N-7036, 2.6.1992).

Označení ČSN EN ISP 11183-2 (369917)
Katalogové číslo 21045
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963210452
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)