ČSN EN ISO/IEC 7816-4 (369205) Zrušená norma

Informační technologie - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody a s kontakty - Část 4: Mezioborové příkazy pro výměnu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 7816 stanoví
- obsah zpráv, příkazy a odpovědi přenášené zařízením rozhraní do karty a naopak;
- strukturu a obsah historických bytů odeslaných kartou během odpovědi na reset;
- strukturu souborů a dat jak se jeví na rozhraní při zpracování mezioborového příkazu pro výměnu;
- metody přístupů k souborům a datům na kartě;
- bezpečnostní architekturu, která definuje přístupová práva k souborům a datům na kartě;
- metody zabezpečeného zpracování zpráv;
- metody přístupu k algoritmům používaným kartou; tyto algoritmy zde nejsou popsány.
Tato část nepopisuje interní implementaci v rámci karty a/nebo vnějšího světa.
Tato část připouští další normalizaci dalších mezioborových příkazů a bezpečnostních architektur.

Označení ČSN EN ISO/IEC 7816-4 (369205)
Katalogové číslo 26353
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 86 stran formátu A4
EAN kód 8590963263533
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 7816-4 (369205) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet