ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205)

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

ČSN ISO/IEC 7816-4 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 11. 2020.

Anotace obsahu normy

O této části ISO/IEC 7816 se předpokládá, že bude používána v libovolných oblastech činnosti. Tato část specifikuje (1) obsahy dvojic příkaz-odezva vyměňovaných na rozhraní (2) prostředky pro načtení datových prvků a datových objektů z karty (3) struktury a obsah historických bajtů pro popis provozních charakteristik karty (4) struktury pro aplikace a data na kartě, z pohledu na rozhraní, při provádění příkazů (5) metody přístupu k souborům a datům na kartě 6) bezpečnostní architekturu, která definuje přístupová práva k souborům a datům na kartě (7) prostředky a mechanizmy pro identifikování a adresování aplikací na kartě (8) metody pro bezpečné předávání zpráv (9) metody přístupu k algoritmům zpracovávaným kartou. Tyto algoritmy zde nejsou popisovány. Tato část nepokrývá interní implementaci na kartě nebo ve vnějším světě. Tato část ISO/IEC 7816 nezávisí na fyzikální technologii rozhraní. Platí pro karty s přístupem pomocí jedné nebo více z následujících metod: kontakty, těsná vazba a radiofrekvence. Pokud karta podporuje simultánní použití více než jednoho fyzického rozhraní, pak vztahy mezi tím, co se stane na různých fyzických rozhraních, je mimo předmět tohoto vydání ISO/IEC 7816-4.

Označení ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205)
Katalogové číslo 96506
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 150 stran formátu A4
EAN kód 8590963965062
Norma je platná do 1. 11. 2020
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 7816-4 (369205) z ledna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205)
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet